16.1.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Lisää tekoja maatalouden kannattavuuden eteen tarvitaan

Ilkka 15.11.2019

 
Maatalouden vaikeudet ovat jatkuneet jo vuosien ajan. Tuotanto-olosuhteilta huonot vuodet, pakotteet ja kannattavuuden tasainen heikentyminen ovat ajaneet suomalaisen ruoantuotannon siihen pisteeseen, että hallitus on joutunut säännöllisesti etsimään keinoja erilaisiin kriisipaketteihin.
 
Vaikeiden satovuosien jälkeen saatiin kuivuuspaketti tukemaan suomalaista ruuantuotantoa. Satovahinkovakuutuksilta poistettiin vakuutusmaksuvero, jotta vakuutuksia otettaisiin enemmän. Elintarvikealan kokonaisuudistus saatiin käyntiin. Helpotuksia tehdään EU-byrokratian keventämiseksi, täydentävien ehtojen sanktioihin, kirjaamisvaatimuksiin ja suoramyyntiin.
 
Osaltaan tukipaketit tuovat pientä helpotusta akuuttiin tilanteeseen ja työoloihin. Parhaimmillaankin ne ovat kuitenkin vain laastareita liian suureen haavaan.
 
On olemassa vaikuttajia, jotka kritisoivat järjestelmällisesti maataloudelle maksettavia tukia ja tuottajien lomitusjärjestelmää, vaatien jopa niiden poistamista. Ei ole ihme, että jaksaminen on koetuksella ja viljelijöitä siirtyy muihin tehtäviin. Ahdistus oman tuotannon puolesta on ajanut viljelijöitä jopa äärimmäiseen epätoivoon. Jaksamisen tueksi päätimme perustaa välitä viljelijästä –hankkeen erityisen hankalassa tilanteessa oleville.
 
Koko Suomen talouden kuntoon saattaminen on ollut valtava ponnistus. Hallitus on toiminut niissä raameissa missä sen on ollut mahdollista toimia. Maataloudelle, kuten monelle muullekaan sektorille ei ole riittänyt tarpeeksi.
 
Julkisuudessa kannattavuuskriisi on saanut välillä hyvääkin nostetta ja myötätuntoa niin tuotannon haasteita kuin tuottajaakin kohtaan. Välillä on jopa tuntunut siltä, että suuri kuva on kirkastunut kaikille. Totuus valitettavasti on kuitenkin se, ettei otsikoilla ja Facebookin tykkäyksillä yhdenkään tuottajan tilipussi kasva.
 
Me keskustalaiset olemme vaatineet ministeri Lepän johdolla ruokaketjun peruskuvaan tarttumista ketjun sisällä. Kauppa, teollisuus ja tuottajat on saatava aidosti samaan pöytään ja kustannusten on jaettava tasaisemmin. Valitettavasti laajassakin paineessa on aina päädytty vastuun siirtelyyn ketjun eri toimijoiden välillä. 
Uusi elintarvikemarkkinalaki tuokin tänä vuonna ruokaketjun reiluutta valvovan valtuutetun toimen.
 
Maatalouden kannattavuuden parantamisen on oltava selkeä osa seuraavia hallitusneuvotteluita. Keinoja puuttua kannattavuusongelmaan on löydettävä entistä vahvemmin kansallisesti ja koko EU:ssa.
  
Kannattavuuden lisäämisen avaimia on myös viennin lisäämisessä. Tällä kaudella uusia vientimarkkinoita on avattu Aasian ja Afrikan markkinoille. Kiina on juuri myöntänyt ensimmäistä kertaa äidinmaidonkorviketta valmistavalle Valiolle vientiluvan Kiinaan. Tätä voi pitää merkittävänä edistysaskeleena Suomen ja Kiinan välisessä elintarvikekaupassa. Ensimmäistä kertaa vientiluvan sai myös suomalaiset kalatuotteet. Elintarvikeviennin koulutukset on aloitettu opiskelijoille ja yrityksille ympäri Suomea.
 
Hallitus on tarttunut ja korjannut monta maatalouden kipukysymystä kauden aikana ja kannustanut kotimaisen ruuan lisäämiseen niin kodeissa kuin julkisissa hankinnoissa. 
 
Maanviljelijän ammatti on hienoa ja monipuolista työtä. Työssä on oma vapautensa ja kättensä jäljet näkevät heti. Sen eteen on vielä paiskittava lisää työtä, että suomalainen maatalous ja tuottaja saa rankasta työstään ansaitsemansa korvauksen.

Kommentit (0)

    « Takaisin