28.2.2019  //  Yleiset, Koko Suomi

Kirjallinen kysymys: Verovelan periminen varattomasta kuolinpesästä

Kirjallinen kysymys 

Verovelan periminen varattomasta kuolinpesästä

Eduskunnan puhemiehelle

Kuolinpesän velat maksetaan pesän varoista siihen asti, kunnes varat loppuvat. Maksamatta olevat velat jäävät velkojien tappioksi, kun pesä on selvitetty.

Lähtökohtaisesti velkojat lopettavat perimisen saatuaan tiedon, että kuolinpesä on varaton ja velkoja ei näin ollen tulla maksamaan.

Kuitenkin verottajan mukaan verovelkaa peritään automaattisesti viiden vuoden ajan, myös varattomaksi perunkirjoituksessa todetulta kuolinpesältä.

Turhasta perinnästä aiheutuva työ ja kulut tulisi selvittää sekä arvioida niiden taloudellinen vaikutus. Lisäksi turha perintä lisää omaisten hämmennystä surutyön keskellä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turhan verovelan perimisen lopettamiseksi?

Kommentit (0)

    « Takaisin