4.4.2019  //  Vaaliteemat, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi, Yleiset

Maakuntamme pärjää yrittäjyydellä ja työlläTorstai-Lehti 4.4.2019
 
Suomi on hyvinvointivaltio, jossa menee paremmin kuin monessa muussa maailman
maassa. Vahva menestymisen pohja on luotu meille koulutuksella, yrittäjyydellä ja
kovalla työllä. Ilman pieniä ja keskisuuria yrityksiä meillä ei olisi täällä maaseudulla
työpaikkoja ja kattavia peruspalveluja.
 
Juha Sipilän hallitus joutui tällä vaalikaudella kovan paikan eteen. Maan
velkaantuminen kasvoi rajua tahtia, talouslukumme olivat Kreikan kanssa Euroopan
pohjasakkaa ja työttömyys oli räjähtänyt käsiin. Vaadittiin määrätietoisia otteita
velkaantumisen pysäyttämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.
 
Jouduimme sopeuttamaan voimakkaasti julkisen talouden menoja. Siitä
suhteellisesti kovimman taakan ovat kantaneet pienituloiset kansalaiset.
Kilpailukyvyn kasvun myötä Suomen vienti alkoi kuitenkin vetää ja yritykset
luottamaan tulevaisuuteen.
 
PK –yritykset ovat luoneet tähän maahan yli 140.000 uutta työpaikkaa. Moni perhe
on päässyt köyhyydestä parempaan perheen isän tai äidin työllistymisen kautta.
Monilla aloilla on nyt jopa työvoimapulaa, johon on pystyttävä vastaamaan
ammatillisella koulutuksella.
 
Seuraavalla vallikaudella on huolehdittava, että yrittäjien myönteinen vire jatkuu ja
yritysten kyky investoida säilyy. Sitä on tuettava yritysmyönteisellä veropolitiikalla ja
elinkeinoelämää tukevalla aluepolitiikalla.
 
Elinkeinoelämä tarvitsee paremman tiestön, jotta puu, energia, maito ja
metallituotteet pääsevät liikkumaan paikasta toiseen. Ihmisten työn perässä
liikkumiseen on kannustettava kohtuullisella polttoaineen hinnalla ja
työmatkavähennyksin.
 
Erityinen huomio on kiinnitettävä huoltovarmuuteen, jonka keskeinen kulmakivi on
suomalaisessa maataloudessa ja metsätaloudessa. EU –puheenjohtajuuskaudella on
luotava pohja seuraavalle EU:n ohjelmakaudelle ja turvattava yhteisellä
maatalouspolitiikalla pohjoisen Suomen lyhyen kasvukauden erityisolosuhteet.
 
Metsien hakkuumääriä on voitava edelleen kestävästi lisätä ja varmistaa
metsäteollisuuden riittävä puun saanti. Hyvin hoidetut metsät tuottavat ja
huolehtivat myös hiilensidonnasta torjuen ilmastonmuutosta. Sama koskee Suomen
nurmivaltaista maataloutta, jolla voimme tuottaa hiilineutraalisti maailman
puhtainta ja laadukkainta maitoa ja lihaa.

 
Me pärjäämme maakunnan reunalla, kunhan työllisyyden pohja on meillä kunnossa.
Yhteen hiileen puhaltamalla ja omiin vahvuuksiimme luottamalla, niin Järviseudulla
kuin koko maakunnassa on menestymisen eväät olemassa. Niillä eväillä jokaisesta
alueemme ihmisestä voidaan pitää huolta.

Kommentit (0)

    « Takaisin