23.5.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Ollaanhan hereillä eurovaaleissa


 
Viimeviikot ovat kulkeneet itselläni hieman eri polkua kuin alun perin ajattelin. Olen istunut tiiviisti Säätytalolla hallitusneuvotteluissa valmistellen ja neuvotellen puolustuspoliittisia kirjauksia hallitusohjelmaan.
 
Eurovaalit pidetään tulevana sunnuntaina. Keskustan ehdokaslistalla on monialaista osaamista, yhteistyökykyä ja ennen kaikkea tekeviä Suomen edun ajajia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme olla rakentamassa turvallista, vauraampaa, kilpailukykyistä, kestävästi kehittyvää ja vastuuntuntoista Eurooppaa, jolla on tahtoa ja kykyä olla keskeinen toimija maailmassa ja edelläkävijä kaikissa koko maapalloa koskettavissa kysymyksissä.
 
Konfliktit, terrorismi, muuttoliike, ilmastonmuutos, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat sekä maailmanlaajuisia että eurooppalaisia haasteita. Jotta EU voi olla vahva ulospäin, on meidän kyettävä olemaan myös yhtenäisiä. Paras keino parantaa kansalaisten luottamusta unioniin ja taistella populismia vastaan on saada tuloksia näissä isoissa kysymyksissä.
 
EU:n ei saa vaikeuttaa suomalaisten elämää, vaan päinvastoin. Tahdomme, että me suomalaiset näymme ja kuulumme EU:n päätöksenteon eri tasoilla. Huutelu tai populismi ei kuitenkaan auta. Politiikassa on oltava sisältöä, oikeita tekoja ja selkeitä tavoitteita.
 
Poliitikon on osattava vaikuttaa. Yhtenäisessäkin Euroopassa on muistettava kristallin kirkkaasti, mikä on Suomen etu. Jos me suomalaiset emme aja asiaamme, sitä ei tee kukaan mukaan. Haluamme Suomesta kokoaan suuremman eurooppalaisen äänitorven, jota kuunnellaan ja jolta kysytään.
 
Euroopan unionin on kannettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Suomen etu on osallistua aktiivisesti ja omilla perustelluilla ehdotuksilla EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen, jotta unioni ja jäsenvaltiot pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden turvallisuustarpeisiin ja edistämään vakautta lähiympäristössä ja laajemmin. EU:n on voitava laajentaa keinoja, joilla se vastaa uhkiin. Yhteistyötä on vahvistettava ja suorituskykyä on kehitettävä. Näin voidaan turvata jäsenmaiden sotilaallinen koskemattomuus.
 
Ollaanhan hereillä eurovaaleissa, sillä alueellamme eurovaalien äänestysprosentti on ollut viime vaaleissa erittäin huono. Eduskuntavaalien jälkeen on pelätty, että mielenkiinto eurovaaleihin jää jälleen vähäiseksi. Kuitenkin tulevalla kaudella tehdään merkittäviä päätöksiä, esimerkiksi maatalouden seuraavasta ohjelmakaudesta. Sunnuntaina on todella tärkeää mennä uurnille ja äänestää yhteistyökykyiset ja määrätietoiset vaikuttajat Eurooppaan.

Kommentit (0)

    « Takaisin