3.6.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Etelä-Pohjanmaa

Keskustan eteläpohjalaiset kansanedustajat: Hallitusohjelmassa näkyy koko Suomen asia

Tiedote 3.6.2019
  
Keskustan eteläpohjalaiset kansanedustajat Pasi Kivisaari, Antti Kurvinen ja Mikko Savola ovat tyytyväisiä hallitusohjelman alueellemme tärkeistä koulutuksen, palveluiden, luonnonvara-alan ja aluepolitiikan kirjauksista. 
 
Hallitusohjelmaan sisältyy koulutuksen perustan korjaaminen, peruskoulutuksessa käynnistettävä laatu- ja tasa-arvo-ohjelma sekä ammatillisen koulutuksen lisäresurssit, myös oppivelvollisuusikä korotetaan kahdeksaantoista ikävuoteen. 
 
• Työ peruskoulujen oppimiserojen kaventamiseksi ja tulosten parantamiseksi, ammatillisessa koulutuksessa kokonaisiin opiskelupäiviin ja viikkoihin pyrkiminen, lukiokoulutuksen laadun vahvistaminen sekä korkeakoulutuksen turvaaminen kaikkialla Suomessa ovat erityisen tärkeitä sivistyspoliittisia tavoitteita, Kivisaari korostaa. Oppivelvollisuuden laajentuessa perustaa ei ole unohdettu. Hallitusohjelma korostaa voimakkaasti varhaiskasvatuksen, esi- ja peruskoulun ensimmäisten vuosien merkitystä, Kivisaari lisää. 
 
Uusi hallitusohjelma takaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutetaan nyt 18 itsehallinnollisen maakunnan pohjalle. Maakuntien tehtäväksi siirretään myös pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen. Kolmesataa uutta poliisia mahdollistaa lähi- ja nettipoliisien paremman saatavuuden.
 
• Kuntien kannalta on erityisen tärkeää, että sote-uudistus viedään nyt maaliin ja saamme lopultakin sotepalveluiden järjestämiseen leveämmät hartiat. Hallitus haluaa parantaa myös työn ja perheen yhteensovittamista lisäämällä työajan joustoa. Perhevapaauudistus lähtee lapsen ja perheiden tarpeista ja esimerkiksi kotihoidontuki säilytetään. Yrittäjän uutta alkua helpotetaan ja verotuksen kannustavuudesta pidetään huolta. Myös paikallista sopimista edistetään, Kurvinen tähdentää.
 
Maa- ja metsätalouden saralla maatalouden investointirahastoa pääomitetaan ja uhattu ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksen ja tukitasojen heikkeneminen paikataan. Makeraa pääomitetaan sadalla miljoonalla investointitukien turvaamiseksi. Kestävää metsänkäyttöä ei rajoiteta eikä metsästyksen, marjastuksen ja kalastuksen mahdollisuuksia supisteta.
 
Hallituksella on vahvat aluepoliittiset tavoitteet. Myös maakuntien kehittämisraha palautetaan. Hallitus toimii turvatakseen EU-rahoituksen tason maatalouden ja maaseudun kehittämisessä. Kotimaisen omistajuuden merkitystä lisätään ja edesautetaan valtion työtehtävien sijoittumista alueille. 
 
• On ensiarvoista, että kotimaisen ruoantuotanto ja metsätalous turvataan. Tärkeää on myös, että hallitus tukee alueellista elinvoimaa ja vahvistaa maakuntien roolia alueellisen elinvoiman moottoreina, Savola painottaa
 
Kaiken kaikkiaan eteläpohjalaiset kansanedustajat ovat tyytyväisiä keskustan vahvasta työstä hallitusohjelman rakentamisessa. Tämän ohjelman pohjalta voidaan ajaa koko Suomen asiaa. 


Kommentit (0)

    « Takaisin