6.6.2019  //  Yleiset, Ähtäri, Seutukunta, Koko Suomi

Sisäilma kuntoon

Viiskunta.6.6.2019

 
Homerakennuksista on tullut suuri ongelma kotiseudullamme.  Ähtärin Otsonkoulu ja lukio uusitaan lähivuosina. Alavudella selvitetään kaupungintalon tulevaisuutta. Näiden investointien yhteismäärä lähentelee 30 miljoonaa euroa.
 
Sisäilmaongelmien laajuuteen on sytytty hitaasti. Vasta uusimmat tutkimukset toivat kuntapäättäjille faktat tilanteen vakavuudesta. Rakentamisen laatu on ollut menneinä vuosikymmeninä luokatonta ja virheisiin ei ole osattu puuttua tarpeeksi ajoissa.
 
Uusi hallitusohjelma puuttuu asiaan napakasti. Rakentamisen laatua parannetaan, sisäilmaongelmia ja niistä aiheutuvia terveyshaittoja vähennetään. 
 
Hallitus tahtoo tarkastella valtion tukimahdollisuuksia, selkiyttää sosiaali- ja oikeusturvaa sekä selvittää sisäilmasta sairastuneiden tilannetta siten, etteivät työkyvyttömät ja työpaikkakyvyttömät jää ilman toimeentuloa. 
 
Ongelmaan puututaan monilla keinoilla. Terveet tilat 2028 –toimintaohjelmaa jatketaan ja lisätään sen kunnianhimoa. Rakentamisen laatua ja valvontaa parannetaan sekä selkiytetään vastuita erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
 
Rakentamisen toteutusvastuu säädetään pääurakoitsijalle. Se sisältää vastuun rakennusvirheistä ja niiden korjaamisesta. Kuntotarkastustoiminta tuodaan lainsäädännön piiriin ja asetetaan kuntotarkastajille pätevyysvaatimukset.
 
Menneisyyden virheitä on vaikeaa ja kallista korjata, mutta tulevaan puuttumiseen on tiukka ote niin uudella hallituksella, kuin alueemme kuntapäättäjilläkin. Kun investointipäätöksiä tehdään, tulisi mielestäni linjata, että uudet rakennukset tehdään puusta. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi se toisi lisää työtä ja toimeliaisuutta lähialueellemme.

Kommentit (0)

    « Takaisin