6.6.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Hallitusohjelmassa näkyy keskustan kädenjälki

Tostai-lehti & Lakeuden portti 5 ja 6.6.2019

 
Tappiollisten eduskuntavaalien jälkeen keskustalla oli selkeä asento mennä haastajaksi oppositioon. Vastasimme tosissamme hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin ja kerroimme jämäkästi, että etusija hallitusneuvotteluihin kuuluu vaalien voittajille. Vielä selkeiden kynnyskysymyksiemmekin jälkeen keskusta tahdottiin hallitukseen.
 
Tässä vaiheessa oli aika tunnustaa tosiasiat. Suomen poliittisiin päätöksiin vaikutetaan parhaiten hallituksessa ja tiukkojen ehtojemme täyttyessä, hallitukseen pyrkimisen edut voittivat haitat.
 
Istuin siis itsekin viimeiset viikot säätytalolla vastaten keskustan puolesta puolustuksen neuvotteluista.
 
Hallitusohjelma on valmis ja se sisältää keskustan asettamat kynnyskysymykset. Nyt kun talouden pohja on kestävällä pohjalla, aatteellisesti tämä ohjelma tuntuu jopa edellistäkin keskustalaisemmalta.
 
Koulutuksen perustaa korjataan keskustan mallin mukaisella pienten lasten koululla. Peruskoulutuksessa käynnistetään laatu- ja tasa-arvo-ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja -erojen kaventamiseksi.
 
Oppivelvollisuusikää korotetaan kahdeksaantoista ikävuoteen. Samalla ammatilliseen koulutuksen palkataan uutta opetushenkilökuntaa muun muassa varmistamaan kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutuminen. Myös korkeakoulutus turvataan kaikkialla Suomessa.
 
Yrittäjien verotuksessa ennustettavuus ja vakaus säilyvät. Yrittäjien uutta alkua helpotetaan ja verotuksen kannustavuudesta pidetään huolta.
 
Lasten kotihoidontuki säilyy nykymuotoisena ja maksu myös isovanhemmalle selvitetään. Isien perhevapaat pitenevät ilman, että äitien käytettävissä oleva osuus vähenee.
 
Poliisien määrää nostetaan 300 poliisilla sekä maahanmuuttopolitiikkaan laaditaan uusi laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma ja toteutetaan se.
 
Kotimaisen ruoan tuotanto turvataan. Maatalouden investointirahastoa pääomitetaan ja uhattu ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksen ja tukitasojen heikkeneminen paikataan. Makeraa pääomitetaan sadalla miljoonalla investointitukien turvaamiseksi. Kestävää metsän käyttöä ei rajoiteta eikä metsästyksen, marjastuksen ja kalastuksen mahdollisuuksia supisteta. Aselaista on oma kirjaus, missä linjataan, ettei se tule kiristymään.
 
Perusväylänpitoon panostetaan 300 miljoonaa lisää vuodessa ja raideliikenteeseen investoidaan poikittaisyhteydet huomioiden.
 
Tukemalla alueellista elinvoimaa hallitus vahvistaa maakuntien roolia alueellisen elinvoiman moottoreina. 
 
Hallitusohjelmassa on vahva keskustalaisen aluepolitiikan kädenjälki ja sitä toteuttamalla uusi punamultahallitus voi toimia koko Suomen parhaaksi.

Kommentit (0)

    « Takaisin