5.7.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Suomalaista kestävää metsänkäyttöä voi puolustaa


 
Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) painottaa kuinka tärkeää on, ettei kestävää metsänkäyttöä rajoiteta ja myös pelot metsämaan kiinteistöverosta voidaan haudata.   
 
Savola korostaa, että Järviseutu on vahvaa puunjalostuksen aluetta sekä kehuu yritysten ja kaupungin välistä yhteistyötä ja kannustaa jatkamaan vahvaa elinkeinopolitiikkaa. 

- Puun jalostuksessa järviseudulla on vahvaa osaamista niin perinteisissä tuotteissa, kuin uusissa innovaatioissa, joiden avulla esimerkiksi rakennetaan yhä suurempia sekä ympäristöystävällisempiä rakennuksia. Valtion tehtävä on mahdollistaa eri tavoin lisää vipuvartta ja kannustaa investointeihin. 
 
Kansainvälisessä mittakaavassa metsäpolitiikka kuuluu EU jäsenmaiden omaan toimivaltaan. Metsät ovat suomalaista kansallisomaisuutta, talouden selkäranka ja Suomella on maailman paras osaaminen kestävässä metsänhoidossa.

- Hallitus ei aja hakkuumäärän rajoituksia vaan kehittää metsien käyttöä, huomioiden ympäristö- ja ilmastokysymykset. Näin puu riittää kaikkiin hankkeisiin. Kansallista kestävää metsänhoitoa on uskallettava ja sitä voi jokainen hallituksen ministeri puolustaa.
 
Savola puhui metsätaloudesta Alajärven Rokulipäivien avajaispuheessa 5.7.2019

Kommentit (0)

    « Takaisin