3.10.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa

Koko Suomen budjetti

Torstai-lehti 3.10.2019

 
Eduskunta aloittaa vuoden 2020 valtion talousarvion käsittelyn. Budjettiriihessä keskustalle oli tärkeää, että valtion budjetilla parannetaan tavallisten suomalaisten arkea.
 
Viimeviikolla tulleiden laskelmien mukaan hallituksen budjetti kasvattaa tuloja enemmistöllä suomalaisista, vaikka ison rahan puolustajat oppositiosta muuta yrittävätkin väittää. Tulot pienenevät vain kaikkein rikkaimmilla kahdessa ylimmässä tulokymmenyksessä. 
 
Maailman parhaimman sekä puhtaimman ruoan kulmakivessä, suomalaisen maa- ja metsätalouden vaikutuspiirissä on noin 340 000 ihmisen työpaikka. Budjetissa parannetaan maatalouden kannattavuutta ja mahdollistetaan metsiemme kestävää käyttöä.
 
Ympäristökorvauksiin budjetoidaan 88 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksien vaje paikataan 42 miljoonalla eurolla. Maatilojen investointeja vauhdittavaa Makeraa, eli maatilatalouden kehittämisrahastoa pääomitetaan 31 miljoonalla eurolla ja vienninedistämiseen lisätään 2 miljoonaa euroa. Lisäykset tarkoittavat konkreettisesti uusia hankkeita, kuljetuksia, tutkimusta ja investointeja uusiin tulonlähteisiin. Elintarvikeviennin panostus tuo lisää tuloja koko ruokaketjuun.
 
Luken tutkimus nautakarjatilojen liian suuriksi luulluista fosforipäästöistä todistaa, että tarvitsemme uutta tutkimusta ja tuotekehitystä. Kotimainen ruoka on ilmastoteko ja vastaus maailmanlaajuiseen ongelmaan ilmastomme tilasta. Suomalainen voi olla tältäkin osin ylpeä oman maamme alkutuotannosta.
 
Kynnyskysymyksiämme hallitukseen menolle oli, että yrittäjien verotus ei kiristy. Ensi vuoden budjetissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan ja investointeja vauhditetaan lisäämällä Business Finlandin rahoitusta sekä mahdollistamalla tuplapoistot yritystenkone- ja laiteinvestoinneista. Valtio takaa niin ikään yritysten lainoja nykyistä suuremmalla osuudella. Samoin madallamme työllistämisen kynnystä ja säilytämme yrittäjävähennyksen.
 
Etelä-Pohjanmaallakin on pulaa työvoimasta, esimerkiksi metalliosaajista. Eriasteinen koulutus on turvattava tasa-arvoisesti kaikkialla maassa. Hallitus lisää korkeakoulujen perusrahoitusta koko maassa sekä opettajia ammatilliseen koulutukseen. Näin voidaan osaltaan helpottaa pulaa osaavista ammattilaisista eri puolilla Suomea.
 
Moni suomalainen elää arkea, jossa eletään useammalla paikkakunnalla. Keskustan tavoite on, että aluepolitiikka mahdollistaisi yhä useammalle monipaikkaisuuden. Vapauden valita, minne kaikkialle elämänsä rakentaa.
 
Hallituksessa on viisi erilaista puoluetta joiden tarkoituksenakaan ei ole elää rakkausavioliitossa. Emme siis suinkaan ole kaikesta samaa mieltä. Yhteinen päämäärä kuitenkin on, että mahdollisimman monella ihmisellä on töitä ja että jokainen suomalainen pidetään mukana. Keskusta kantaa vastuun koko Suomesta. Tämä linja näkyy budjetissa.

Kommentit (0)

    « Takaisin