6.2.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Poikittaisyhteydet etenemään


Viiskunta 6.2.2020 
 
Seutukuntamme elintärkeät raide- ja maantieliikenneyhteydet ovat olleen viime viikkoina paljon esillä. Marraskuussa VT18 -työryhmä ja Suomenselän rautatieliikennetyöryhmä yhdistettiin yhdeksi poikittaisliikenteen etua valvovaksi Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä poikittaisliikenteen kehittämisryhmäksi. Viime viikolla ryhmä kokousti uudistetulla kokoonpanolla.
 
Kehittämisryhmä kokosi yhteen reitin varrelta tunnistetut pullonkaulat ja parannuskohteet. Niitä löytyi jokaisesta maakunnasta. Keskeisin korjaustoimenpide on Myllymäen ja Multian välinen tieosuus ja sen oikaisu. Raideliikenteen osalta pitkän tähtäimen suunnitelmana on edesauttaa Haapamäen radan sähköistämistä.
 
Valtatien linjausta kehittämisryhmä ei esitä muutettavaksi. Kuortaneen huoli Mäyryn kautta kulkevan liikenteen huomioimisesta on aiheellinen. Tämä liitännäisyhteys on jatkotoimenpiteissä mukana. Pääasia kuortanelaisillekin lienee se, että yhteys on hyvässä kunnossa, olipa tien numero mikä tahansa.
 
Työ etenee nyt maakuntaliittojen virkamiesselvityksen voimin, jota ohjaa kehittämisryhmälle perustettu työvaliokunta. Siinä on kehittämisryhmän puheenjohtajiston lisäksi valittuna maakuntaliittojen maakuntahallitusten puheenjohtajat. Tämä kokoonpano käy keskustelut muun muassa liikenne – ja viestintäministeriön, väyläviraston ja ELY-keskusten kanssa.
 
Uskon, että työ etenee hyvään suuntaan. Ensimmäistä kertaa yhteysväliä katsotaan kokonaisuutena ja siinä ovat myös maakuntien keskuskaupungit mukana. Yhteysväli pyritään saamaan mukaan valtion 12-vuotiseen liikennejärjestämissuunnitelmaan. Työ käynnistyy suunnittelurahoituksen hankkimisella ja valtakunnan toimijoiden informoimisella hankkeen tärkeydestä.

Kommentit (0)

    « Takaisin