17.2.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Suomi voisi olla tarpeen vaatiessa energiaomavarainen


Maaseudun tulevaisuus 17.2.2020 

 
Energiaomavaraisuudesta huolehtiminen on yksi keskeisimmistä turvallisuuteemme liittyvistä asioista. Huolto­varmuus jää lähes poikkeuksetta ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin. Vaikka Suomi haluaa vähentää päästöjä kunnian­himoisesti, ratkaisut on tehtävä niin, että emme aja maatamme ongelmiin minkään olosuhteiden vallitessa.
 
Suomen energiatuotanto koostuu useista energialähteistä. Merkittävimpinä niistä toimivat puupolttoaineet, öljy, ydinenergia, hiili ja maakaasu. Parjatun turpeen osuus on samaa luokkaa kuin vesivoiman, eli noin neljästä viiteen prosenttia.
 
Häiriön ei tarvitse olla suuri, kun hyvin varastoitavan turpeen merkitys energian­tuotannossa näkyy. Jo parin viikon lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa aiheutti, että voimalaitokset eivät saaneet sahoilta tarvitsemaansa haketta. Turpeen kysyntä kasvoi välittömästi, kun muuta poltettavaa ei ole ollut.
 
Käytämme turvevarannostamme murto-osan. Suomi voisi olla tarpeen vaatiessa energiaomavarainen.
 
Geologian tutkimuslaitos julkaisi hiljattain laskelmat Suomen turvevaroista. Niiden energiasisältö on noin 13 000 TWh. Energiamäärä vastaa 1 100 miljoonaa öljytonnia. Pohjanmeren öljyvaroihin verrattuna turvevarat Suomessa ovat kaksinkertaiset ja Norjan öljyvaroista kaksi kolmasosaa. Suomen turvevarat ovat lähes kymmenkertaiset maamme puuvarojen energiaan ja 35- kertaiset puuston tilavuuteen verrattuna.
 
Turvetta on käytetty energiantuotannossa 2010-luvulla noin 18 TWh vuodessa. Määrä vastaa lähes kahta miljoonaa tonnia öljyä. Vastaavasta energiamäärästä kivihiiltä joudutaan maksamaan noin 200 miljoonaa euroa.
 
On oikein, että Suomessa halutaan nostaa uusiutuvan energian osuutta ja pyrkiä ympäristö- ja ilmastoystävällisyyteen. Samaan aikaan palvelumme tarvitsevat rahaa, infra uudistamista ja heikompi­osaiset huolenpitoa. Turvallisuudesta huolehtiminen vaatii niin ikään uskottavat resurssit.
 
Tekniikka kehittyy, vesistönsuojeluun on satsattu mittavasti ja polttoaineiden epäpuhtaudet saadaan aina vain paremmin piipun päästä talteen.
 
Turve on ollut jatkuvan arvostelun kohteena. Vaikka emme näitä valtavia luonnonvaroja hyödynnäkään, maksamme satoja miljoonia euroja öljysheikeille.
 
On hyvä tiedostaa mikä potentiaali meillä Suomessa on. Jotta huoltovarmuus voi säilyä, vaatii se alan toimijat. Heitä ovat yrittäjät, joilla on selkeä näkymä tulevaisuuteen.

Kommentit (0)

    « Takaisin