7.5.2020  //  Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Hallitusohjelma on laitettava uusiksi


Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa ja Torstai - lehdessä 7.5.2020


Koronakriisi on käytännössä jo vetänyt taloudellisen pohjan pois vuosi sitten sovitun hallitusohjelman tavoitteilta. Tämän ääneen sanominen on realismia ja mitä pikemmin se todetaan yhdessä, sitä paremmin Suomen taloudellinen jälleenrakennus saadaan jalalle. Hallituksen on otettava palaset uudelleen pöydälle ja sovittava etenemisen raamit.

Kriisi on muistuttanut jokaista meistä siitä, mitä tarkoittaa perusasioiden kunnossa pitäminen. Muutamista puutteista ja kompastumisista huolimatta olemme ihmishenkien suojelemisessa pärjänneet yhtenä parhaana maana koko maailmassa.

Tulevaisuuteen katsottaessa asioita on pohdittava uudessa valossa. Monista nyt syntyneistä toimintatavoista ja palveluista tulee varmasti pysyvämpiä. Erilaiset kotiinkuljetuspalvelut ja sähköiset etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Keskiössä ovat kuitenkin yrittäjät, jotka alueellamme jatkossakin toimivat.

Vaikka rajoitteita aletaan kesää kohti asteittain purkamaan, on edessämme aika, joka on monin tavoin erilainen kuin hallitusohjelmassa vuosi sitten linjattiin. Julkisen talouden suunnitelma tuleville vuosille on rakennettava uudelleen. Uudet suuret menolisäykset on punnittava tarkkaan. Suomen taloudellinen jälleenrakennus ottaa vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Hallituksen päivitysohjelmaa rakennettaessa on käytössä olevasta rahasta saatava viimeinenkin sentti irti. Onko välttämätöntä törsätä juuri nyt jättihankkeisiin, kuten etelän kalliisiin "tunnin juniin" tai kunnille maltaita maksavaan oppivelvollisuusiän korottamiseen?

Mielestäni tärkeämpää ja tehokkaampaa olisi panostaa alueellisesti merkittäviin pienempiin hankkeisiin ja palveluihin. Näin luotaisiin tasaisesti työtä ja toimeentuloa koko maahan ja samalla korjattaisiin Suomen perustuksia.

Olemassa oleva tieverkko on laitettava kuntoon koko maassa. Uusissa investoinneissa on huolehdittava maakuntakeskusten välisten yhteyksien parantamisesta ja pullonkaulojen poistamisesta.

Kriisi on osoittanut, että Suomen vahvuus on hajautettu yhteiskunta. Paikkariippumaton työ vaatii toimivat tietoliikenneyhteydet. Siksi 5G -yhteyksien rakentamisen pohjana tulee olla koko maan kattava verkko.

Energian omavaraisuudesta on huolehdittava. Kaikkien ratkaisujen on pohjauduttava siihen, että oma energiantuotantomme paranee. Se tarkoittaa biokaasuverkon kasvattamista, metsien tehokkaampaa hyödyntämistä, vesivoiman ylläpitämistä ja ulkomaisten tuontipolttoaineiden korvaamista kotimaisilla.

Suojavälineteollisuutemme on käynnistymässä uudelleen. Lääketeollisuus on niin ikään pidettävä Suomessa. Niiden pohjana ovat julkisten hankintojen kotimaisuusasteen lisääminen ja huoltovarmuuskeskuksen varastojen säännöllinen täydentäminen. Oma rokotetuotanto on polkaistava jälleen käyntiin.

Oman ruuantuotannon merkitys on kuitenkin kaikkein keskeisintä. Suomi on maatalouden kannattavuushaasteista huolimatta onnistunut pitämään korkean omavaraisuuden. Voidaksemme kasvattaa sitä entisestään tarvitaan pitkäjänteistä tukipolitiikkaa ja oikeudenmukaisempaa hinnanmuodostusta kaupan, teollisuuden ja tuottajan välille.

Kommentit (0)

    « Takaisin