14.5.2020  //  Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Talousasiantuntijoiden suositukset puntariin


 
Lakeuden Portti 14.5.2020 

Maaliskuun lopussa asetettu Vesa Vihriälän selvitysryhmä sai viime viikolla valmiiksi raporttinsa. Heidän tehtävänään oli antaa asiantuntija-arvio koronakriisin taloudellisista vaikutuksista. Toimeksianto sisälsi ehdotukset toimenpiteistä Suomen taloudelle aiheutuvien vaurioiden rajaamisesta sekä korkean työllisyyden, kestävän kasvun ja julkisen talouden kestävyyden palauttamisesta. Vihriälän lisäksi työryhmässä olivat jäseninä Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Roope Uusitalo.
 
Kuten oletettua, asiantuntijaryhmä antoi suoran ja kaunistelemattoman kuvan kriisin seuraamuksista. Vaikutuksista korostui erityisesti yksityisen palvelusektorin ongelmat, missä matkailu, ravintolat, lentoliikenne ovat suurimpia kärsijöitä.
 
Teollisuuden toiminta sekä rakentaminen on häiriintynyt toistaiseksi vähemmän. Julkinen sektori on kärsinyt lähinnä etätyöhön siirtymisestä ja esimerkiksi lastenhoidon muutoksista. Erot yksittäisten yritysten välillä voivat olla suuria jopa saman toimialan sisällä.
 
Ryhmä korosti, että pidempiaikaiset talousvaikutukset riippuvat paljon yritysten toimintakyvyn vahingoittumisesta, jota on edelleen vaikea arvioida. Samoin odotettavissa on negatiivisia vaikutuksia ihmisten sosiaali- ja terveyspuolella, jotka ovat vaarassa kertaantua tulevina vuosina.
 
Yritysten tukemisen tarve korostuu, tiedostaen kuitenkin, ettei yhteiskunta pysty kantamaan kaikkia toimijoita kriisin yli. Yritysten määrä vähenee, sillä työntekijöistä kaikki eivät palaa nopeasti työelämään. Lisäksi kriisistä selviytyvien yritysten kyky investointeihin heikkenee.
 
Ryhmä esittää toimialasta riippumatonta kannattavuustukea kaikille pk-yrityksille, jotka ovat kärsineet koronaepidemiasta. Siinä tuen suuruus riippuisi ongelman suuruudesta. Tuki kohdistuisi kustannuksiin, joita on hankala sopeuttaa. Näitä olisivat muun muassa kiinteät kustannukset ja avaintyövoima.
 
Strategiseksi jatkolinjaksi ryhmä esittää kolmea päätavoitetta; vahinkojen minimointipolitiikan jatkamista rahoitustukitoimilla, kysyntää tukevaa finanssipolitiikkaa rajoitusten hellittäessä sekä talouden vaurioiden korjaamista ja julkisen talouden vakauttamista.
 
Kolmeen osa-alueeseen kiinnitettiin erityistä huomiota; työmarkkinoihin, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan sekä verotuksen tehokkuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosia esillä olleet uudistustarpeet ovat edelleen pöydällä ja niiden merkitys korostuu. Samalla esillä ovat muun muassa työurien pidentäminen, työttömyystukijärjestelmän kannustavuus, yritysten paikallinen sopiminen, innovaatiotukien lisääminen ja säilyttävien tukien karsiminen sekä verotuksen kiristäminen.
 
Vihriälän työryhmän raportti on suositus siitä, kuinka nyt tulisi mennä eteenpäin. Se sisältää myös yksittäisiä asioita, joita on vaikea hyväksyä. Sen sijaan, että niitä kuitenkaan ammutaan yksi toisensa perään alas, on tärkeää keskittyä kokonaisuuteen.
 
Edessämme on monia niukkoja vuosia. Ne tuovat varmasti myös mahdollisuuksia. Siinä kaikkein keskeisintä on yritysten luotto tulevaisuuteen, investoinnit sekä lastemme koulutus.

Kommentit (0)

    « Takaisin