4.6.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Kunnille rahaa ja investoinnit liikkeelle

Kunnille rahaa ja investoinnit liikkeelle

 
Torstai-lehti 4.6.2020

Hallitus antaa vuoden neljännen lisätalousarvion eduskunnalle tällä viikolla. Lisätalousarviota valmistellaan tilanteessa, jossa koronan leviämisen estämiseksi tehtyjä rajoituksia on aloitettu asteittain ja hallitusti purkamaan.
 
Koronan taloudelliset vaikutukset ovat ensimmäisessä vaiheessa koskettaneet erityisesti palvelusektoria. Nyt ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Suomen avautuessa tuetaan talouden elpymistä sekä kotitalouksien ja yritysten luottamuksen vahvistumista.
 
Elvytyspaketti tulee olemaan mittava. Sen keskeiset elementit koostuvat osaamisen vahvistamisesta, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta, investointien saamisesta liikkeelle koko Suomessa sekä kaivatusta kuntien talousahdingon helpottamisesta.
 
Sairaanhoitopiireille korvataan koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset suoraan valtionavustuksella. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määräaikaisesti ja peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan. Lisäksi harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan.
 
EU-komissio antoi hiljattain esityksensä elpymissuunnitelmaksi. Suomen kannalta komission esitystä ei sellaisenaan pidä hyväksyä. Samalla on kuitenkin realistista todeta, ettei vientivetoinen taloutemme voi kunnolla elpyä, jos Eurooppa vajoaa syvään ja pitkään lamaan. Tukiperusteet eivät kuitenkaan saa olla EU:n sisäisiä tulonsiirtoja pohjoisesta etelään.
 
Oman taloutemme toipuminen ei ole siis kiinni yksin kotimaan talouspolitiikasta tai siitä, kuinka hoidamme koronan terveydellisiä vaikutuksia. Olemme riippuvaisia maailmantalouden elpymisestä.
 
Epidemian aikana on herännyt aivan oikeutetusti kysymys, pitääkö rajoitusten olla samanlaisia koko Suomessa, kun tautitilanne on hyvinkin erilainen eri puolilla maata?
 
Ravintoloiden avaamisen yhteydessä Eduskunnan perustuslakivaliokunta lausui, että sääntelyä on mahdollista rajoittaa alueellisesti kulloisenkin koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla. Samoin lausuttiin, että rajoituksia ei voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä.   
 
Näin ollen voidaan sanoa, että rajoituksia pitää alkaa purkaa alueellisesti kulloisenkin koronatilanteen mukaisesti. Sama tarkastelu on tehtävä, jos tautitilanne edellyttää rajoitusten palautusta.
 
Koronavirus on tuonut yhteiskunnalliseen keskusteluun Keskustan pitkään ajamia asioita. Nyt näemme etätyöt normaalina ratkaisuna, maalla asuminen kaikille realistisena vaihtoehtona sekä kotimaisen tuotannon ja lähiruuan osana välttämätöntä huoltovarmuutta.
 
Keskusta tekeekin oman ohjelman Suomen nostamiseksi takaisin jaloilleen. Tästäkin kriisistä suomalaiset voivat oppia paljon. Me maalla asuvina voimme opettaa muille monta käytännön hyvää vinkkiä. Tämäkin muutos tehdään yhdessä.

Kommentit (0)

    « Takaisin