1.10.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Apua turveyrittäjille tarvitaan


Torstailehti 1.10.2020
 
Olen pettynyt, kun turpeen veroa päätettiin budjettiriihessä kiristää. Hallitusohjelmassa, keväällä 2019 sovittiin 100 miljoonan euron lämmityspolttoaineiden veronkorotuksesta, mikä sisältää myös turpeen. Ylätasolla keskustalle on ollut erittäin tärkeää, että korotus tehdään tavalla, jossa turpeen veroetu tai suhteellinen asema muihin verollisiin lämmityspolttoaineisiin ei heikkene.
 
Korotuksen haasteet liittyvät kuitenkin turpeen hinnan suhteesta ainespuun polttoon. Tässä suhteessa korotuksen olisi voinut jättää tekemättä kokonaan. Ilmastonäkökulmasta turveala itse on jo laskenut olevansa nopeammassa muutoksessa energiaturpeen polton vähentämisessä, kuin mitä hallitus edellyttänyt.
 
On totta, että turpeen vero on olennaisesti alhaisempi kuin muilla lämmityspolttoaineilla. Näin sen kuuluu ollakin, sillä niin kauan kuin suomalaisissa lämmityskattiloissa palaa fossiilisiksi luokiteltuja polttoaineita, pitää polttoaineen olla ensisijaisesti kotimaista. Pitkässä juoksussa on haitallista, jos kattiloissa tämän päätöksen seurauksena palaa enemmän korkeammalle jalostusasteelle sopivaa puuta, puhumattakaan ulkomailta Suomeen rahdattua haketta tai muuta tuontipolttoainetta.
 
Päätetty veronkorotus toteutetaan turpeelle ja muille lämmityspolttoaineille samassa suhteessa. Hallituskumppanit ajoivat turpeelle merkittävästi suurempaa veronkorotusta, minkä Keskusta pystyi estämään. Veronkorotuksen jälkeen turpeen vero on 5,7 euroa/MWh. Esimerkiksi kivihiilen vero lämmityksessä on noin 32 euroa/MWh.
 
Kun maito on jo kaatunut, ei tuleen auta jäädä makaamaan. Hallitus linjasi, että osa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta käytetään turvetta korvaavien investointien tukemiseen. Lisäksi samasta rahastosta tuetaan taloudellisesti elinkeinonsa menettävien turveyrittäjien ja työntekijöiden sopeutumista ja laajasti kohdealueiden elinkeinotoiminnan monipuolistamista.
 
Jätin viimeviikolla ylivieskalaisen kollegani, Juha Pylvään kanssa kirjallisen kysymyksen missä pyydämme hallitukselta selvitystä mihin konkreettisin toimiin hallitus ryhtyy turvealan työpaikkojen korvaamiseksi ja varmistaa, että EU:n kautta saatava oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ohjautuu yrittäjille siten, että se riittää korvaamaan turvetuotannon alasajosta koituvat kustannukset. 
 
Lisäksi pyydämme selvitystä siitä, korvaako valtio turveyrittäjille kalustosta ja tuotannosta aiheutuneet menetykset täysimääräisesti. Turpeesta luopuminen ei tule olemaan miltään osin halpa harjoitus.

Kommentit (2)

  • JLw1TW http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 21.54
    JLw1TW http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
  • ykaPCk http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 22.46
    ykaPCk http://pills2sale.com/ viagra cialis buy

« Takaisin