5.11.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa

Tuottajille viimein neuvotteluasemat


Torstai-lehti 5.11.2020
 
Hallitus hyväksyi viikko sitten esityksen eduskunnalle elintarvikelaista. Lailla toimeenpannaan EU:n kauppatapadirektiiviä ja samalla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita hillitä päivittäistavarakaupan ylivoimaista neuvotteluasemaa ja tiukentaa esimerkiksi brändituotteisiin liittyvän reseptiikan oikeudetonta kopiointia.
  
Eritoten neuvotteluasemien parantaminen on ollut esillä vuosia niin tuottajilla, edunvalvojilla kuin keskustallakin. Pitkäjänteinen työ alkaa tuottaa tulosta, sillä viimeinkin asia saadaan etenemään. Esityksessä raamitetaan järeät lainsäädännölliset keinot tasapainottaa ruokajärjestelmän neuvotteluasemia.
 
Erityisesti tuottajan neuvotteluasema vahvistuu ja keskittyneen kaupan on kannettava enemmän vastuuta ruokajärjestelmän vahvimpana lenkkinä. Samalla kitketään epäterveitä kauppatapoja. Kyse on kauttaaltaan markkinoiden paremmasta toimivuudesta, oikeudenmukaisemmasta ruokajärjestelmästä ja siten myös tuottajien kannattavuuden kohentamisesta.
 
Käytännössä lakiehdotus kieltää muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, kaupalliset kostotoimet sekä liikesalaisuuksien laittoman käytön.
  
Samoin ostettujen tuotteiden palauttamiseen, hävittämiseen, varastointiin, tuotevalikoimaan sisällyttämiseen ja tuotteiden markkinointiin liittyvien kustannusten periminen myyjältä on kiellettyä, ellei niistä ole erikseen sovittu. Ostaja ei voi myöskään kieltäytyä vahvistamasta ostosopimusta kirjallisesti myyjän sitä pyytäessä.
  
Näitä kieltoja sovelletaan kaikkiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntiin, kun ostaja on liikevaihdoltaan myyjää suurempi ja ostajan liikevaihto ylittää kaksi miljoonaa euroa. Vähimmäisrajan myötä kuitenkin esimerkiksi pienet kahvilat, ravintolat ja kioskit jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Sääntely koskee direktiivin mukaisesti myös julkista sektoria sekä hotelli- ja ravintola-alaa.
 
Maatalouden kannattavuuskriisin korjaamisessa tämä lakiesitys on olennainen osa, sillä se tuo kaivatun pelisäännöstön, johon voimme nojata. 

Kommentit (0)

    « Takaisin