5.11.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Poikittaisliikennesuunnitelmat etenevät


Viiskunta 5.11.2020
 
Kotiseutumme elinvoimaisuus on hyvin riippuvainen mahdollisuuksista liikkua. Sujuva liikenne teillä ja raiteilla tarvitaan, niin täällä asuville kuin täällä vieraileville. Ihmisten tavoin liikkuvat tavarat ja raaka-aineet.
 
Valtion talousarvioesityksessä liikenne on aina hyvin esillä. Tämä vuosi ei ole poikkeus. Poikittaisliikenne keskeisessä Suomessa on nostettu alueidemme toimesta painopisteeksi ja yhteistyön merkitystä korostettu.
 
Talousarvioaloitteissa on mukana valtatie 18 oikaisu ja Haapamäen radan sähköistäminen. Raideliikenteen ostopalveluliikenne on turvattu jo budjettiesityksessä. Ei pidä myöskään unohtaa jo hallitusohjelmassa päätettyjä ennätyssuuria investointeja perustienpitoon ja raideliikenteeseen. 
 
Vaasa - Seinäjoki -Jyväskylä liikennekäytävä on keskisen Suomen merkittävin poikittaisyhteys, joka muodostuu valtatiestä 18 sekä raideyhteydestä Vaasasta Jyväskylään, niihin liittyvästä tieverkosta ja liikenteen palveluista. Yhteistoimintaa ohjaa kehittämisryhmä, missä on mukana kaikkien maakuntien toimijat.
 
Tapasin viime viikolla keskeisten viranhaltijoiden kanssa Väyläviraston johtoa. Yhteysvälimme selvittämiseen on tulossa rahoitusta, missä keskitytään erityisesti Myllymäki - Multia -välin oikaisuun. Lisäksi maakuntaliitot rahoittavat koko yhteysvälin tarvekartoitusta. Nämä selvitykset nivotaan yhteen, jonka jälkeen meillä on lisää lihaa luiden ympärillä konkreettisten hankkeiden läpivientiin.
 
Valtion tasolla Suomelle tehdään ensimmäistä pitkäaikaista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Eduskunnan osalta työtä valvoo parlamentaarinen ohjausryhmä, missä haetaan kestävää yhteisymmärrystä ja puoluerajat ylittävää sitoutumista. Keskusta ajaa suunnitelmaan vahvasti toimivaa maakuntakeskusten välistä liikennettä myös poikittaisessa suunnassa.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin