11.11.2020  //  Vaaliteemat, Yleiset, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, ryhmäpuhe.Keskustan Ryhmäpuhe Mikko Savola 11.11.2020
 
Arvoisa puhemies, 
 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tehtävä on vahvistaa Suomen turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia. 
 
Suomen turvallisuuden perustan muodostavat vahva kansallinen yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin pohjautuva puolustuskyky, tiivistyvä turvallisuuspoliittinen yhteistyö ja aktiivinen vakauspolitiikka. Nämä muodostavat ennaltaehkäisevän kynnyksen sotilaallisen voiman käytölle tai sillä uhkaamiselle maatamme kohtaan. 
 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkässä linjassa korostuu jatkuvuus ja ennakoitavuus. Samalla kehitämme valmiuksiamme vastata toimintaympäristön muutoksiin, kuten maailman laajuiseen terveysturvallisuuteen ja kehittyvän teknologian tuomiin haasteisiin. 
 
Suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia arvostetaan kansainvälisesti. Viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten väliseen yhteistyöhön nojaava malli vahvistaa sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta, jotka kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. 
 
Pandemiat, terrorismi, kyberrikollisuus tai hybridivaikuttaminen eivät tunne rajoja.  Niihin on vastattava sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön tiivistämisellä. 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Yhdysvaltojen arvioidaan palaavan yhteistyön pöytiin entistä ennustettavampana ja vakaampana toimijana. Tämä on myönteinen uutinen maailmanlaajuiselle kehitykselle ja etenkin Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteelle. 
  
Suomella voi olla edelleen suuri rooli sillanrakentajana suurvaltasuhteissa, aivan kuten Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tavatessa Helsingissä heinäkuussa 2018.   
 
Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteisiin avautuva uusi aika ei vapauta eurooppalaisia vastuusta omasta turvallisuudesta ja tulevaisuudestaan. Euroopan unionia on edelleen vahvistettava turvallisuusyhteisönä.  
 
Eurooppa ei saa maanosana alistua suurvaltakilpailun pelinappulaksi vaan sen on kyettävä vahvistamaan omaa teollista, teknologista ja turvallisuuspoliittista toimintakykyään.  
 
Koronapandemia on osoittanut, kuinka oleellista on jäsenmaiden omavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen.
Suomen on oltava aktiivinen toimija monenkeskisissä instituutioissa. YK:n, Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Maailman kauppajärjestö WTO:n toimintakyky ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti meidän kaltaisillemme pienille kansakunnille. 
 
Kauppasotien maailmasta on päästävä kauppasopimusten maailmaan. Avoin ja oikeudenmukainen kauppajärjestelmä on vientivetoisen Suomen etu. 
 
Maamme hyvinvointi ja työllisyys riippuu paljon siitä, miten vientiyrityksemme menestyvät markkinoilla ja kuinka yhä useammat pk-yritykset pääsevät mukaan kansainväliseen kauppaan. Meillä on huomattavan paljon osaamista ruokaturvan ja metsien kestävän käytön osalta.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin