20.1.2021  //  Yleiset, Yrittäjyys, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyölle avautuu uusi aika ja mahdollisuudet

Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, UaV-vastaava
Mikko Savola: Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyölle avautuu uusi aika ja mahdollisuudet 

 
Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Mikko Savolan mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kaudella avautuu Euroopan ja Yhdysvaltojen väliselle yhteistyölle uusia mahdollisuuksia, joihin on päättäväisesti tartuttava molemmin puolin Atlanttia. 
 
-Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan sekä kahdenvälisten järjestelyiden että puolustusliitto Naton kautta on keskeinen osa transatlanttista turvallisuusyhteistyötä, Euroopan turvallisuuden takaamista ja vakauden säilyttämistä, Savola sanoo. 
 
-Yhdysvaltojen paluu pöytiin ei kuitenkaan vapauta Euroopan unionia vastuustaan itse kehittää omaa turvallisuuden, teknologian ja talouden toimintakykyään. Vahva Eurooppa on myös vahva transatlanttinen yhteistyökumppani, Savola sanoo. 
 
Yhdysvaltojen palatessa monenkeskiseen yhteistyöhön ja yhteistyönvaraiseen turvallisuuteen Suomella on omalla ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan tilaisuus olla aktiivisesti mukana rakentamassa vakautta ja turvallisuutta edistävää yhteistyötä Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltojen välille.
 
- Suomella on transatlanttisen yhteistyön jälleenrakentamisessa oma roolinsa vakauden ja turvallisuuden vahvistajana Pohjois-Euroopassa. Suomi tuottaa turvallisuutta vastaamalla omasta  puolustuksestaan yleisellä asevelvollisuudella ja koulutetulla reservillä. Suomi toimii kuluvana vuonna pohjoismaisen puolustusyhteistyön, Nordefcon, puheenjohtajana. Suomi voi siten käyttää yhteistä ääntä pohjoismaisessa turvallisuus- ja puolustusyhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Tämän vuoden syksyllä Suomi toimii myös Pohjoisen ryhmän, Northern Groupin, sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen puolustusyhteistyön puheenjohtajana. Vakiintuneet yhteistyörakenteet ja niiden puheenjohtajuudet nostavat Suomen roolia keskusteltaessa Itämeren ja arktisen alueen kysymyksistä Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa, Savola arvioi.  
 
Savolan mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisissä suhteissa on keskeistä tiivistää yhteistyötä etenkin kyberturvallisuuden, hybridiuhkien torjumisen ja huoltovarmuuden vahvistamisen kysymyksissä. 
 
-Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisissä suhteissa on tärkeää syventää myös osavaltiotasolla tapahtuvaa yhteistyötä, mikä avaa suomalaisille korkean teknologian ja kiertotalouden osaamisen yrityksille uusia vientimahdollisuuksia, Savola esittää. 
 
-EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet ovat viime vuosina olleet jännitteiset etenkin kauppapolitiikassa, mikä on haitannut eurooppalaisten yritysten vienti- ja investointimahdollisuuksia. Yhdysvaltojen edellisen hallinnon toimet ovat haitanneet Maailman kauppajärjestön toimintaa ja eurooppalaisten energiayritysten investointeja jopa Euroopan mantereella. Tähän ei ole varaa. EU ja Yhdysvallat muodostavat edelleen kolmanneksen maailmankaupasta, mutta asetelmat ovat muuttumassa. Geoekonomisten voimasuhteiden ollessa muutoksessa EU:lla ja Yhdysvalloilla ei ole varaa keskinäiseen kiistelyyn, sillä muuten maailmankaupan pelisäännöt, kasvun mahdollisuudet ja standardit luodaan yhä enemmän muualla kuin transatlanttisen yhteistyön puitteissa. Toimiva transatlanttinen kauppakumppanuus vahvistaa vaurautta ja vakautta, Savola muistuttaa. 

Kommentit (0)

    « Takaisin