23.2.2021  //  Vaaliteemat, Yleiset, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa

Savola kysyy turvallisesta matkustamisesta velvoiteliikenteessä korona-aikana.


Tiedote: 23.2.2021

"Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä lisätäkseen junakaluston määrää Haapamäen radalla ja varmistaakseen koronaturvallisen matkustamisen myös velvoiteliikenteessä?"
 
Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola kesk. peräänkuuluttaa riittävää kalustoa Haapamäen radan liikennöintiin. Erityinen huoli on koronaturvallisen matkustamisen varmistamisessa. 

- Rataosuudella liikkuvasta henkilöliikenteen kalustosta on supistettu ja yksivaunuinen kiskobussi liikennöi usein hyvin täysinäisenä lisäten tarttumisriskiä, Savola toteaa.
 
Savola myös korostaa, että henkilöliikenteen jatkumisen ja kehittämisen eteen on Haapamäen radalla, eli rataosuudella Vaasa - Seinäjoki – Ähtäri – Haapamäki – Jyväskylä/Tampere, tehty paljon työtä. 
 
Henkilöliikenne onkin väyläviraston teettämän Tilanne ja tulevaisuus 2020- selvityksen mukaan ollut kasvussa. Kehitystä edelleen vahventaa Seinäjoki - Ähtäri rataosuuden mukanaolo henkilöliikenteen raidepilottihankkeessa.
 
- Tehtyjen valtakunnallisten päätösten perusteella viranomaisilla on mahdollisuus rajoittaa joukkoliikenteen matkustajamääriä ja siten edellyttää esimerkiksi kaluston lisäämistä liikennöintiin, Savola muistuttaa. 
 
Savola jätti kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi 23.2.2021

Kommentit (0)

    « Takaisin