17.2.2021  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Turvealalle saatava hallittu näkymä


 
Keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti, Juha Pylväs ja Mikko Savola kiittelevät elinkeinoministeri Mika Lintilän tänään julkistettuja toimenpiteitä kotimaisen energian huoltovarmuuden turvaamiseksi. 
 
- Keskusta on kuullut turvealan huolet ja hakenut sitkeästi ratkaisuja, joilla hillittäisiin alalle syntynyttä hallitsematonta pudotusta. Räksyttämisen ja voivottelun sijaan haluamme ratkaisut, joilla tilanne saadaan hallintaan.
 
Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että energiaturpeen turvavarastoinnin korvaustasoa nostetaan ja avataan mahdollisuus turvavaraston perustamiseen myös pienemmille toimijoille.
 
- Näillä keinoilla helpotetaan sitä vaikeaa tilannetta, joka on syntynyt Suomen vahvimmille turvealueille. Huoltovarmuuden turvaamiseksi on harkittava myös uusia toimenpiteitä esimerkiksi tarpeellisen tuotantoaluemäärän ylläpitämisestä korvausta vastaan.
 
Hallitusohjelman mukaan turvealan muutoksen on tapahduttava alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siten, että se ei vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. 

- Tämän vuoksi tarvitaan toimia turpeen käytön osalta. Rinnalla on panostettava myös kotimaisen metsähakkeen tuotantoon. Tässä tärkeää on nuorten metsien hoitaminen ajallaan sekä tehtaiden ja sahojen sivuvirrat.
 
On huolehdittava siitä, että uusia nevoja avataan tuotantoon. Näin ratkaistaan kuivike- ja kasvuturvetuotanto jatkossakin. Esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin ja eläinterveyden kannalta kuiviketurve on paras ratkaisu. 
 
Kansanedustajien mielestä tulee huoltovarmuuden turvaamiseen tarvittava turpeen nosto osoittaa lähtökohtaisesti yksityisten tuottajien varaan ja antaa suurien toimijoiden kuten Vapon keskittyä korkeamman jalostusasteen tuotteiden, esimerkiksi biohiilen tuottamiseen.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin