6.5.2021  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Kehysriihen puinnit vasemmiston vastavoimana3-5.6.2021 Torstai-Lehti, Lakeuden portti, Ilkka Pohjalainen

Kansanedustaja, Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Työllisyyden parantaminen, velkaantumisen saaminen hallintaan ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen olivat keskustan ykköstavoitteita hallituksen puoliväliriihen neuvotteluissa.

Suomen on oltava parempi toimintaympäristö yrityksille ja työllisyys on saatava nousuun. Suomen on päästävä koronan jälkeiseen kasvuun mukaan ensimmäisten joukossa ja minimoitava koronan pitkäaikaiset vaikutukset talouteemme. Suomalaisten on pystyttävä luottamaan huomiseen.

Miksi kehykseen ei palattu, niin kuin alkuperäinen suunnitelma oli? On tärkeä muistaa, että Suomi on edelleen pandemian vaikutuksen alaisena. Tämä näkyy myös tulevina vuosina. Näilläkin päätöksillä tehdään miltei 400 miljoonan euron leikkaukset. Ilman joustoa kehyksestä, tarve olisi ollut huomattavasti suurempi.

Olen kysynyt useilta kritisoivilta oppositiopuolueiden kollegoilta mistä he leikkaisivat juuri tällä hetkellä. Vastausten antaminen tuntuu olevan vaikeaa. Olen lisäksi varma, että näistäkin säästötoimista nousee syksyllä vielä kova poru. Opposition tehtävä on kritisoida.

Työllisyystoimista keskeisin oli huolehtia siitä, että yrittäjät pärjäävät jatkossakin. Yritysverotusta ei kiristetty, eikä työnantajamaksuja korotettu, vaikka nämäkin pöydällä kumppaneiden puolelta olivat. On selvää, että rakenteellisia uudistuksia tähän maahan tarvitaan. Tästä asiasta olen kumppaneihin pettynyt. Nyt olisi ollut oivallinen ja vastuullinen hetki tehdä uudistuksia ja saada niille myös ay -liikkeen hyväksyntä.

Keskusta kuitenkin piti kiinni siitä, että julkisen talouden velan kasvu suhteessa kansantuotteeseen taitetaan vuosikymmenen puolivälissä. Kehysriihessä sovittiin niin ikään polku kehystasoon palaamiseen. Velkakestävyyden ja velanhoitokyvyn varmistaminen oli riihessä yksinomaan meidän varassamme.

Hallitus päätti myös kokeilusta, jossa kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan merkittävästi. Lisäksi kotitalousvähennystä laajennetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta ja selvitetään mahdollisuutta laajentaa myös muihin energiaremontteihin.

Yksi keskustan suuria tavoitteita oli saada kaikki hallituspuolueet hyväksymään turvetuottajille tukipaketti. Päästökustannusten moninkertaistuminen ja markkinoiden hurja syöksy on ajanut koko alan paljon nopeampaan supistumiseen kuin energiaturpeen polton puolittumisen tavoite oli.

Paketin päätoimina on suora 70 miljoonan tuki ahdingossa oleville tuottajille ja verovapaasti käytettävän turpeen ylärajan tuplaus laitoksille. Tällä tuodaan suora huojennus alueemme kaukolämmönkäyttäjien lämpölaskuun ja varmistetaan tuotteelle kysyntää. Turpeen käytön hiipumista se ei estä, mutta loiventaa sitä. Taustalla on ennen kaikkea maan huoltovarmuudesta huolehtiminen myös kasvu- ja kuiviketurpeen osalta.

Nämä tehdyt toimet on sovittu Työ- ja Elinkeinoministeriön vetämässä turvetyöryhmässä, missä olivat mukana kaikki keskeiset turvetuottajien etujärjestöt.

Edustan ratkaisukeskeistä politiikan tekoa. Silloinkin on pystyttävä sopimaan ja toimimaan, kun tilanne on hankala ja näkymä vaikea. Ratkaisut haetaan aina yhteisissä pöydissä, vaikka joutuukin olemaan vasemmiston vastavoimana puolen Suomen asialla.

Kommentit (0)

    « Takaisin