2.12.2021  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Turvallista itsenäisyyspäivää

Viiskunta 2.12.2021

 
Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään tänäkin vuonna poikkeuksellisin juhlamenoin. Juhlan ilmapiiriin onneksemme sopii ajanvietto läheisten kesken.
 
Turvallisuus on tässä ajassa esillä laajasti, niin kansainvälisillä kuin sisäisillä areenoilla. Aiheet vaihtelevat hävittäjähankinnoista, hybridivaikuttamisesta ja rajakysymyksistä aina terveysturvallisuuteen ja arjen turvaan.
 
Sisäinen turvallisuus on meille konkreettisin  asia ymmärrettäväksi. Voimmeko nauttia oikeuksistamme ja vapauksistamme ilman rikollisuudesta, onnettomuuksista tai kansallisista ja kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta?
 
Tilastoissa Suomi on maailman turvallisin maa. Pärjäämme erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, mitattaessa rikollisuutta, onnettomuuksia ja häiriöitä tai luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.
 
Tärkeä tae sisäiselle turvallisuudelle on kriisinsietokyky, joka onkin joutunut todelliseen testiin viimeisten vuosien aikana. 
 
Huoltovarmuutemme oli muita maita paremmalla tasolla, mutta aukkojakin paljastui niin varautumisessa kuin paineen alla tapahtuvassa toiminnassa.
 
Valtioneuvosto on aloittanut selonteon valmistelun huoltovarmuudesta. Sen tavoite on kirkastaa huoltovarmuuden kehittämisen päälinjat, sekä turvata entistä parempi kokonaisvaltainen varautuminen uusiin uhkiin.
 
Työssä haetaan puoluerajat ylittävää jatkumoa yli hallituskausien. Toimin keskustan edustajana selonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä.
 
Joulun tunnelma alkaa pikkuhiljaa hiipiä sisään ovien ja ikkunoiden kulmista. Nautitaan siitä. 
 
Turvallista itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin