17.2.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Ratkaisuja ruokakriisiin


Viiskunta 17.2.2022
 
Maatalouden ensisijainen tehtävä on tuottaa ruokaa. Suomessa se tehdään kestävällä ja ilmastoystävällisellä tavalla, mikä tulisi näkyä myös tuottajahinnoissa. Monilla tiloilla jatkuvaa kustannusten nousua ei pystytä tällä hetkellä kattamaan.
 
Kauppaketjut kehuskelevat ennätyshyvillä tuloksilla ja ilmoittavat samalla, ettei heillä ole keinoja huolehtia tuottajien osuuden kasvattamisesta. Uskon, että siellä, missä on tahtoa, löytyy myös keinoja. Maa- ja metsätalousministeriöstä on vaadittu toimialaa ratkaisemaan kestävyyskriisi sellaisella tavalla, mihin kaikki osapuolet voivat sitoutua.
 
Tuottajan osuuden nousu on tärkein tapa kannattavuuskriisin korjaamiseen. Tuottajahinnat on sidottava indeksiin. Lisäksi sopimushinnoittelu ei saa olla liian pitkä, jolloin tulo voi paremmin seurata kustannusten perässä.
 
Auttamisen keinovalikoiman on oltava laaja, kuten valtion takaamat maksuvalmiuslainat ja energiaveron palautus. Pohjaa luovat pitkäjänteinen ja ennustettava tukipolitiikka sekä luotettava maksuaikataulu. Pankeilta tarvitaan joustavuutta esimerkiksi lainojen lyhennysvapaiden myöntämisessä.
 
Elintarvikemarkkinalain muutos on tehtävä, mikäli kauppa ei vapaaehtoisesti vastuutaan kanna. Uusien hyvinvointialueiden päättäjien on huolehdittava ruokahankintojen kilpailutuksesta siten, että julkinen ruoka on laadukasta lähiruokaa.
 
Kriisipakettiinkin on oltava valmius. Suoran tuen ongelma kuitenkin on, että se auttaa hetkellisesti, mutta näyttää passivoivan pysyvien ratkaisujen hakemista toimialan sisällä.
 
Maatalouden ja ruokaomavaraisuuden merkitys on huoltovarmuuden kannalta keskeistä.
 
Maatalous on luettava strategisesti tärkeäksi toimialaksi, jonka toimintaedellytykset turvataan, olipa suhdannetilanne mikä tahansa.

Kommentit (0)

    « Takaisin