10.3.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Puolustus, Koko Suomi

Kokonaisturvallisuus keskiöön

Kokonaisturvallisuus keskiöön

Lakeuden Portti 10.3.2022
 
Sota Ukrainassa on meidän kaikkien yhteinen huoli. Inhimillinen kärsimys ja sodan tuoma epävarmuus synkistää helposti mielen, mutta vaikuttaa arkeemme myös konkreettisesti. 
 
On tärkeä muistaa, että Suomi on varautunut hyvin eikä meihin tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa. Paras asia mitä ihmiset voivat tehdä, on pitää yhteiskunta pyörimässä ja jatkaa normaalia elämää. 
 
Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi eduskunnan kyselytunnilla, että ”huoltovarmuuden takaaminen, ei vain tähän hetkeen vaan tulevaan, on nyt hallituksen tärkein tehtävä, oman turvallisuutemme ja Ukrainan tukemisen ohella”. 
 
Huoltovarmuuskeskus onkin toimittanut hallitukselle hyvissä ajoin arvion siitä, mitkä ovat suorat riippuvuutemme Venäjästä esimerkiksi energian, tiettyjen kemikaalien ja liikenneinfrastruktuurin osalta.
 
Yleisesti Suomen huoltovarmuuden perustaso on hyvä. Varautumistyötä on tehty vuosikymmenien ajan ja harjoiteltu yhteistoimintaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Parannettavaakin on, mistä saimme kokemuksia koronapandemian alkaessa kaksi vuotta sitten.
 
Huoltovarmuuskeskus on alkanut kokoamaan huoltovarmuuden tarkkaa tilannekuvaa. Se kattaa yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja haasteista. Se myös ennakoi mihin tilanne on toimialoilla kehittymässä. 
  
Venäjä-pakotteiden vaikutuksia seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti ministeriöiden kesken sekä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tämä kokonaisturvallisuuden huomiointi on nostettu lähtökohdaksi valtion toiminnassa.

Energiahuollon kannalta keskeisimpiä ovat tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi, turpeen turvavarastointi sekä polttoainehuollon turvaamiseksi tehdyt kansainväliset sopimukset. 
  
Ruuantuotanto Suomessa on vahvasti omavaraista ja raaka-aineiden kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia. Alkutuotannon kriittinen tila korostuu. Kotimainen ruuantuotanto on nyt erityisen tärkeää. Kannattavuusongelma on saatava pikaisesti ratkaistua. Tuottajahintojen nousu on maan kokonaisturvallisuuden kannalta keskeistä. Kaikkien kuluttajien osalta kotimaisen ruuan ostaminen tärkeämpää kuin koskaan. 
 
Alkutuotanto, teollisuus ja kauppa tarvitsevat myös hyödykkeitä ulkomailta, kuten kemian tuotteita, koneita ja varaosia sekä raaka-aineita. Itärajan sulkeutuessa on tärkeää varmistaa, ettei näissäkään tuotteissa olla jatkossa riippuvaisia Venäjästä.
 
On mahdollista, että Ukrainan sota voi myös johtaa erilaisten kansainvälisten uhkien kuten kyber- ja hybridivaikuttamisen näkymiseen Suomessa. Siksikin kokonaisturvallisuuden lähtökohta on valtion toiminnalle nyt hyvä perusta.

 

Kommentit (1)

  • Christy Walton 10.4.2022 klo 22.04
    Etsitkö velan vakauttamista, vakuudettomia lainoja, yrityslainoja, asuntolainoja, autolainoja, opintolainoja, henkilökohtaisia lainoja, riskipääomaa jne! Olen yksityinen lainanantaja, annan lainoja yrityksille ja yksityishenkilöille alhaisella ja kohtuullisella 2 prosentin korolla. Sähköposti osoitteeseen: christywalton355@gmail.com

« Takaisin