17.8.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

YEL-uudistuksen aiheelliset huoletViiskunta 17.8.2022
 
YEL -uudistus on ollut viime viikkoina vakava keskustelunaihe yrittäjäkentässä. Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman lakimuutoksen myötä yrittäjän työtuloja seurattaisiin ja tarkastettaisiin säännöllisesti.  Esityksen tavoitteena on saada yrittäjien eläkemaksuja määrittävä työtulo vastaamaan työpanoksen arvoa. Näin ministeriön mukaan parannettaisiin yrittäjien eläkevakuutuksen tasoa.
 
Varsinkin pienyrittäjien keskuudessa on ollut suuri huoli esityksen vaikutuksesta, kun huhut mahdollisista muutoksen aiheuttamista lisäkuluista yrittäjälle on levinnyt keskusteluissa. Ennen kaikkea pelkona on liian kaavamainen yritystulon määrittely.
 
Yrittäjän omaan arvioon perustuva työtulon määrittely on tärkeää varsinkin, kun yritystoiminta on nuorta ja muotoaan hakevaa. Silloin jokainen sentti kassassa on arvokas itse yritystoiminnassa ja yrittäjän elämisen kustannuksissa.
 
Uudistuksesta liikkuu paljon myös virheellistä tietoa, joten maltti eduskuntakäsittelyn edetessä ja oikean tiedon välittäminen yrittäjille on ensiarvoisen tärkeää. Lain valmisteluvaiheen jälkeen huomattuja puutteita on korjattava eduskuntakäsittelyssä. Tätä mieltä on ollut myös yrittäjäjärjestö, joka on esittänyt muutoksia, jotka Keskusta on valmis hyväksymään.
 
Uudistuksia ei pidä koskaan tehdä pelkän uudistamisen ilosta vaan aidosti hyötyjä hakien. Kaiken kaikkiaan olennaista on, ettei yrittäjä joudu ongelmiin eläkemaksujensa kanssa. Mikäli uudistuksen tavoite parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa ja asemaa ei aidosti toteudu, on vaihtoehtona oltava koko esityksen hylkääminen.
 
Yritykset ovat Suomen talouden selkäranka. Kasvun varmistamiseksi niiden toimintaedellytyksistä on pidettävä kaikin keinoin huolta.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin