13.6.2012  //  Yleiset, Ähtäri

Mikko Savola kysyy Television näkyvyysalueiden laajentamisesta ja YLE HD:n kattavuudesta

Taataanko Suomeen uutta verkkoa rakennettaessa näkyvyysalueiden laajentaminen siten että palveluiden saaminen niin YLE- teräväpiirron kuin maksullisten kanavien osalta on aidosti koko maan laajuinen, ja

Onko hallituksen mielestä kansalaisten tasapuolista kohtelua se, että uutta mediamaksua tulee maksamaan kaikki Suomen kansalaiset vaikka kanavapakettien mukaan lukien YLE- HD lähetysten saatavuus olisi vain noin 60 prosenttia toimilupa-alueen väestöstä?

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola on huolissaan kansalaisten tasapuolisesta kohtelussa mediamaksuun siirryttäessä.

”On ensisijaisen tärkeää, että television peruspalvelut ja mediamaksun varoin tuotettavat toiminnot saadaan uudistuksien yhteydessä kattavasti kaikkien kansalaisten saataville huolimatta asuinpaikasta!” Savola toteaa.

Savolan ensisijainen huoli koskee alueita jotka tälläkin hetkellä ovat kaikkien muiden paitsi peruskanavien ulottumattomissa, uutta teknologiaa kuten teräväpiirtolähetyksiä varten kaavaillaan uutta levitysverkkoa ja vanhan järjestelmän valmius toimittaa teräväpiirtolähetyksiä ei kata kokomaata.

Lisätiedot:
Mikko Savola
040 575 8498
 

KIRJALLINEN KYSYMYS
Television näkyvyysalueiden laajentaminen ja YLE HD:n kattavuus tasapuolisesti kaikille kansalaisille

Eduskunnan puhemiehelle

Esittämääni kirjalliseen kysymykseen 25. huhtikuuta 2012 kanavanippujen C ja D saamisesta näkyviin Ähtärin alueella olevaan lähettimeen nro 188, ministeri Kiuru vastasi muun muassa seuraavasti:

”Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta kanavanippu C:lle on osoitettu lähetystaajuudet myös Ähtäriin, mutta verkkoyhtiö Digita Oy ei ole ottanut lähetintä käyttöön. Osaa kysymyksessä tarkoitetuista kanavista jaetaan myös kanavanipussa E, johon on myönnetty radiolupa Ähtärin täytelähettimelle, mutta täytelähetintä ei ole otettu käyttöön. Kanavanippu D on verkkotoimiluvan ehdoissa määritelty mobiililähetyksiin soveltuvaksi.

Televisiotoiminnan toimiluvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti sähköisen viestinnän mediapoliittista ohjelmaa, jossa tarkastellaan televisiolähetystoimintaa ja sen sääntely-ympäristöä kokonaisuutena.”

Ministerin esittämässä luonnoksessa hallituksen sähköisen viestinnän mediapoliittisesta ohjelmasta kohdassa 9.4.2 Hybridimalli: laajakaista maanpäällisen television lisäpalveluiden mahdollistaja todetaan seuraavasti:

”Joukkoviestintäverkon ja kohdeviestintäverkon yhdistäminen niin sanotulla hybriditekniikalla on yksi tulevaisuuden kehityssuunnista. Televisiopalvelut, etenkin teräväpiirto-ohjelmat, vaativat suuria tiedonsiirtonopeuksia. Siksi televisiopalvelut on edullista pitää erillisessä tähän tarkoitukseen rakennetussa verkossa, etenkin langattomassa jakelussa.”

Ja kohdassa 10.5.2 Televisiolähettimien sijainti todetaan:

”Jotta kuluttajille ei aiheutuisi kohtuuttomia vastaanotto-ongelmia, olisi suositeltavaa, että eri verkkojen päälähettimet sijaitsisivat taajuusalueittain (VHF/UHF) samoilla lähetysasemilla. Jakeluverkko-operaattoreiden kilpailutilanteen takaamiseksi olisi tällöin taattava säädöstasolla, että kaikki toimijat saisivat tarvittavan infrastruktuurin (antennipaikat mastoissa, kaapeloinnin, laitetilat yms.) käyttöönsä syrjimättömin ehdoin ja kustannussuuntautuneella hinnalla.

Se, että saman taajuusalueen eri verkkojen päälähettimet tulisi ensisijaisesti sijoittaa samoille lähetysasemille, ei saa kuitenkaan muodostaa estettä täytelähettimien tai mobiilivastaanottoa tukevan verkon rakentamiselle. Näissä tapauksissa on verkkosuunnittelussa syytä kiinnittää erityistä huomiota vastaanotto-olosuhteisiin.”

Valtioneuvosto tiedotti 17.2.2012 julistaneensa haettavaksi verkkotoimiluvan UHF-alueen H-kanavanippuun. Kanavanipun H väestönpeitto on kuitenkin vain noin 65 prosenttia, eivätkä kanavat tule siten näkymään Länsi-Suomessa, osassa Lappia, eikä Ähtärin sekä Vuokatin välisellä alueella.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan H-kanavanipun lähetyksissä tulee käyttää MPEG-4 -pakkaustekniikkaa sekä DVBT2-jakelutekniikkaa, samoin kuin kaikissa muissakin uusissa kanavanipuissa.

Uuden verkon tulee aloittaa toimintansa tämän vuoden joulukuun alkuun mennessä ja sen
tulee kattaa 60 prosenttia toimilupa-alueen väestöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Samalla julistettiin haettavaksi H-kanavanipussa esitettävien kanavien ohjelmistoluvat. Toimiluvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun saakka.

Eduskuntaryhmät ovat myös sopineet yhdessä YLE:n toiminnan jatkorahoituksesta. Käyttöön ollaan ottamassa vuoden 2013  alusta niin sanottu YLE-vero, jonka tarkoituksena on korvata aiempi tv-maksu.

Yle-vero on progressiivinen vero, eli se koskee kaikkia, mutta sen suuruus riippuu tuloista. Summa on 50–140 euroa jokaiselta 18 vuotta täyttäneeltä, jolla on ansio- tai pääomatuloja.

Ylen palveluihin kuuluvat myös kasvavissa määrin HD-kanavat. Niiden saaminen rajoittuu kuitenkin käytännössä siten, että HD -lähetyksiä lähettävän F-kanavanipun peittoalue on rajallinen ja suuri osa kansasta ei pysty YLE HD:n kanavia näkemään. Se siis asettaa myös YLE:n palvelujen osalta kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan.

Kysymys:

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:


Taataanko Suomeen uutta verkkoa rakennettaessa näkyvyysalueiden laajentaminen siten että palveluiden saaminen niin YLE- teräväpiirron kuin maksullisten kanavien osalta on aidosti koko maan laajuinen ja


Onko hallituksen mielestä kansalaisten tasapuolista kohtelua se, että uutta mediamaksua tulee maksamaan kaikki Suomen kansalaiset vaikka kanavapakettien mukaan lukien YLE- HD lähetysten saatavuus olisi vain noin 60 prosenttia toimilupa-alueen väestöstä?
Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 2012
Mikko Savola /kesk
 

Kommentit (9)

 • Harri Helminen 18.4.2013 klo 22.59
  Suuret kiitokset kannanotostasi tähän epätasa-aroiseen asemaan Ylen palvelujen näkyvyydestä antenniverkossa.
  Minua myös "yle veroa" maksavana kiukuttaa suuresti että en saa samaa palvelua kuin ne jotka ovat DNA:n lähetysasemien näkyvyysalueella.
  Hullua oli myös myöntää toimiluvat VHF alueelle, ensin kansalaisille vakuutettiin analogi ajan päättymisen myötä että VHF antenneista ja vahvistimista voi luopua, noin suuri osa tekikin...

  Tv Harri Helminen
 • hp5tUm http://pills2sale.com/ viagra cialis 8.10.2020 klo 19.37
  hp5tUm http://pills2sale.com/ viagra cialis
 • IviBBw http://pills2sale.com/ levitra nizagara 18.10.2020 klo 22.46
  IviBBw http://pills2sale.com/ levitra nizagara
 • SHWknM http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 22.38
  SHWknM http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
 • quK3sk http://pills2sale.com/ viagra online 14.11.2020 klo 03.59
  quK3sk http://pills2sale.com/ viagra online
 • Ghz3sV http://xnxx.in.net/ xnxx videos 13.12.2020 klo 01.26
  Ghz3sV http://xnxx.in.net/ xnxx videos
 • zlysTc https://writemyessayforme.web.fc2.com/ 13.12.2020 klo 06.58
  zlysTc https://writemyessayforme.web.fc2.com/
 • Eb2y5X http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll 9.1.2021 klo 14.51
  Eb2y5X http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
 • 3iU35G http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930 17.1.2021 klo 11.51
  3iU35G http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

« Takaisin