27.3.2014  //  Yleiset, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa

Valtuuston kokouksesta ja Ähtärin sairaalan tulevaisuudesta

Tällä viikolla on tapahtunut paljon ihmisten kannalta raskaita päätöksiä. Tässä kirjoituksessa kuitenkin enemmän alkuviikon maakunnallista asiaa. Maanantaina sairaanhoitopiirin valtuustossa käsiteltiin pitkään vellonutta Ähtärin sairaalan kysymystä.

Useiden äänestysten jälkeen lopputulema oli se, että nykyiset toiminnot siirtyvät Seinäjoelle asteittain vuosina 2015 - 2016. Samassa yhteydessä päätettiin myös työryhmän perustamisesta. Sen tehtävänä on tuoda esityksen Ähtärin sairaalan jatkosta tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Olo kokouksen jälkeen oli pettynyt. Se mitä olisin toivonut ja mistä myös valtuustossa äänestimme oli toiminnanmuutoksen aikataulutuksen järkevöittäminen. Ähtärin sairaalan henkilökunta on ollut valtavan paineen alla vuosikaudet ja silti he ovat tehneet erinomaista asiakkaita palvelevaan työtä. Heidän kannaltaan olisi ollut reilumpaa, että ensin olisi ollut selvillä mitä tuo uusi toiminta Ähtärissä on ja vasta sen jälkeen olisi päätetty sairaanhoitopiirin nykyisten toimintojen loppumisesta ja tai aikataulusta.

Demokratia on kuitenkin tällaista ja hävisimme äänestyksen 112 - 79. Jätimme asiasta valtuutettu Heli Jytilän kanssa eriävän mielipiteen, jonka voi lukea tämän blogin lopusta.

Muutama havainto kuitenkin päätökseen liittyen:

Äänestys oli melko tiukka. Valtuutetut edustavat kuntiaan ja kunnilla on käytössään tietty äänimäärä suhteutettuna kunnan asukaslukuun. Äänestystuloksen kääntyminen toisin päin ei olisi lopulta tarvinnut monen valtuutetun olemista toista mieltä. Esimerkiksi jokaisella Seinäjokisella valtuutetulla oli käytössään 10,25 ääntä. Heistä yksikin ääni toisinpäin olisi kaventanut eroa 20,5 äänellä.

Poliittisesti Keskustan ja PS:n ryhmästä yli puolet oli tekemämme vastaesityksen kannalla. Kokoomuksesta kanssamme samaa mieltä oli pari valtuutettua. SDP tuki yksimielisesti hallituksen alasajo esitystä.

Ähtäriä puolusti erityisesti ne kunnat, jotka olivat taistelemassa ammattikorkeakouluyksiköistä muutama vuosi sitten. Valitettava totuus on se, että jollei maakunnan kunnat puolusta toisiaan, palvelut keskittyvät entisestään maakuntakeskukseen. Isoja asioita on vielä edessä. Jokainen kunta voi katsoa peiliin ja miettiä onko heillä joskus joku asia joka vaatii muiden kuntien tuen? Tulevaisuus näyttää.

Kiitos niille kunnille, jotka Ähtäriä puolustivat. Sen tiesin, että Alavuteen voi luottaa tässä asiassa. Onhan Ähtärillä ja Alavudella pitkä yhteistyön historia ja tämä varmasti myös lisää sitä jatkossa. Samoin Soinin kunnan edustajat tiesivät mikä merkitys Ähtärin terveydenhuollon palveluilla on myös heidän asukkailleen. Sen sijaan Alajärvi oli tässä asiassa suuri pettymys. Tiedän, että he ovat kosiskelleet Ähtäriä useasti yhteistyön lisäämiseen ja jopa mukaan Järvi-Pohjanmaan yhteistyöalueeseen. Erityisesti Lehtimäkeläiset ovat yhteydenottojen perusteella olleet tästä päätöksestä - syystäkin - hyvin pahoillaan.

Joka tapauksessa tehtyjen päätösten mukaan on elettävä. Työryhmä tarttuu toimeen välittömästi. Perjantantaina 4.4. vierailemme Jämsässä Jokilaakson sairaalassa. Eri vaihtoehtoihin tutustuminen ja oikean mallin löytäminen on nyt oltava aito tahdon asia jonka eteen on tehtävä työtä niin sairaanhoitopiirissä kuin Ähtärissä.

Uuden Sote-linjauksen tarkempi sisältö on edelleen hyvin auki. Tiedämme, että maahan tulee 5 järjestäjätahoa joiden kautta terveydenhuollon päätökset ja rahoitus jatkossa kulkee. Sen sijaan tuottamispuolella on paljon avoimia kysymyksiä. Olemassa oleviin rakenteisiin tukeutuminen voisi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että Ähtärin sairaalan kaltaiselle yksikölle olisi juuri nyt tilausta Tampereen ja Seinäjoen välissä. Keskellä kolmea maakuntaa.
Eriävä mielipide 24.3.2014 EPSHP Yhtymävaltuusto / §6 Operatiivinen selvitys


Me, tämän eriävän mielipiteen allekirjoittaneet yhtymävaltuuston edustajat emme voi hyväksyä valtuustossa tehtyä päätöstä Ähtärin sairaalan toiminnan alasajosta ja erityisesti sen sisältämiä aikatauluja sekä henkilöstön asemaa koskevia kirjauksia.

Ähtärin sairaalassa on vuosikymmenien varrella hankittu erinomainen osaaminen. Henkilökunta on tehnyt laadukasta työtä. Potilasturvallisuus on ollut ensiluokkaista ja asiakaspalautteet ovat olleet vuodesta toiseen sairaanhoitopiirin osastojen kärkeä.


Taustaa:

Operatiivisen toiminta-alueen selvitys käynnistyi 24.9.2012 sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen velvoittamana. Sairaanhoitopiirin hallitus halusi tuolloin selvityttää vaihtoehtoa Ähtärin sairaalan muuttamiseksi päiväkirurgiseksi yksiköksi.

Sairaanhoitopiirin hallitus tarkensi toimeksiantoaan sisällön osalta kokouksessaan 22.10.2012. Hallitus linjasi muun muassa seuraavaa; ”Selvityksen on tarkasteltava toimintoja laajasti. Selvityksessä on oltava vahva kehittämisen ote, jolloin on selvitettävä sairaanhoitopiirin toimintoja kokonaisuutena. Ähtärin sairaalaa on voitava tarkastella tärkeänä osana kokonaisuutta ".

Jo tuolloin käytiin voimakas keskustelu siitä, pitäisikö selvitys tehdä omana työnä vai ulkopuolisen selvittäjän toimesta. Keskusteluissa leijui vahva tiedostaminen siitä, että määränpää oli lopettaa toiminnot Ähtärin sairaalasta. Selvityksellä haettiin tähän ennalta määrättyyn asiaan perusteet.

Sairaanhoitopiirin hallituksen strategiaseminaarin jälkeen 27.5.2013 hallitus päätti muun muassa seuraavaa: "Hallituksen aikaisemmin antama tehtävä selvittää Ähtärin sairaalan muuttamista päiväkirurgiseksi yksiköksi on liian kapea ja rajaava. Esille tuli mm. tarve verrata siihen, että sairaalan päiväkirurginen toiminta ja vuodeosasto yhdistetään ja siihen, että koko operatiivinen toiminta siirtyisi Seinäjoelle." Selvitykseen penättiin myös muita sairaanhoitopiirin kannalta perusteltuja vaihtoehtoja Ähtärin sairaalan kehittämiseksi, kuin sairaalan muuttamista päiväkirurgiseksi.

Päiväkirurginen toiminta ja vuodeosasto yhdistettiin jo syksyllä 2014 ja Ähtärin sairaala on toiminut tällä sen linjauksen mukaisesti. Tämä asia tapahtui ilman valtuuston linjausta hallintosäännön mukaisesti osana operatiivista toimintaa.

Yhtymävaltuuston poliittinen ohjaus:

Prosessiin liittyviä toimia Sairaanhoitopiirin ylimmässä päättävässä elimessä eli yhtymävaltuustossa ovat olleet mm. aloitteet. Valtuutettu Juha Mäenpää Ilmajoelta jätti valtuustoaloitteen heti ensimmäisessä yhtymävaltuuston kokouksessa 18.3.2013 jonka allekirjoitti 16 valtuutettua

Ähtäriläisen yhtymävaltuuston jäsenen Heli Jytilän toimesta jätettiin valtuustoaloite 21.10.2013, jonka allekirjoitti 28 valtuutettua. Molemmissa aloitteissa vaadittiin Ähtärin sairaalan säilyttämistä.

Valtuuston talousarviota käsittelevässä kokouksessa 18.11.2013 hyväksyttiin valtuuston toimesta päätös missä Ähtärin sairaala säilytettiin omana kliinisenä toimintayksikkönään. Samassa yhteydessä edellytettiin potilaiden tasapuolista kohtelua, hyvää yhteistyötä koko sairaanhoitopiirin alueella sekä sitä, että lisäkustannuksia ei saa aiheutua.

Lausunnot:

Sairaanhoitopiirin hallitus pyysi vielä viime vuoden loppuun mennessä lausunnot myös Etelä-Pohjanmaan liitolta, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymältä ja Ähtärin kaupungilta.

Näistä lausunnoissa todettiin muun muassa seuraavaa:

- Ähtärin kaupungin lausunnossa vaadittiin ulkopuolista tahoa selvittämään Ähtärin sairaalan tulevaisuutta.
- 6tk:n lausunnossa esitettiin mm. henkilöstön yhteiskäytön selvittämistä sulkuaikoina
- Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnossa painotettiin sairaanhoitopiirin ja seutukunnan kuntien aitoja ratkaisumalleja sairaalan tilojen hyödyntämiseksi

Ähtärin sairaalan tulevat toimintamallit:

Helmikuussa 19.2.2014 olleessa valtuustoseminaarissa esiteltiin operatiivista selvitystä, sekä Ähtärin kaupungin laatimaa vaihtoehtoista selvitystä Ähtärin sairaalan tulevaisuudesta.

Valtuustoseminaarin keskustelussa yhtymävaltuutetut velvoittivat sairaanhoitopiiriä ja Ähtärin kaupunkia yhteiseen neuvottelupöytään yhteisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vaikka maakunnan asukkaiden palveluiden kannalta paras ratkaisu olisi ollut säilyttää Ähtärin sairaalan toiminnot entisellään, osana sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa, on ollut perusteltua etsiä soviteltua ratkaisua, missä toiminnan järjestäminen Ähtärissä tapahtuu uudelta pohjalta.

Neuvotteluissa löytyikin yhteinen halu lähteä kehittämään Ähtärin sairaalaa uudenlaisen yhteiskunnallisen yrityksen kautta luotavan toimintamallin pohjalta.

Yhtymävaltuuston päätös:

Nyt valtuuston kokouksessa hyväksytyn työryhmän on tarkoitus saada esitys tulevaisuuden toimintamallista syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Ähtärin sairaalassa on vuosikymmenien varrella hankittu erinomainen osaaminen. Henkilökunta on tehnyt laadukasta työtä. Potilasturvallisuus on ollut ensiluokkaista ja asiakaspalautteet ovat olleet vuodesta toiseen sairaanhoitopiirin osastojen kärkeä.

Ähtärin sairaalan henkilökunta on ollut lähes kohtuuttomassa asemassa. Tuloksekkaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi Ähtärin sairaalan osaajille on edelleen annettava vahva signaali siitä, että heidän osaamisensa halutaan säilyttää maakunnassa myös jatkossa.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevassa ratkaisussa henkilökunnalla ei käytännössä ole sijoituspaikkaa ollenkaan, vaan heidän työtehtävänsä vaihtelevat Ähtärin ja Seinäjoen välillä viikoittain.

Mielestämme nykymuotoisten toiminnan loppumisen aikatalutuksesta ei voi päättää, ennen kuin uuden toiminnan järjestämismallista on sovittu.

Kaiken kaikkiaan on erittäin ristiriitaista, että nykymuotoisen toiminnan loppumisesta päätetään ja asiasta määrätään, ennen kuin tulevaisuuden toimintamalleja selvittävä työryhmä on pitänyt ensimmäistäkään kokousta.

Edellä mainituilla perusteilla emme voi hyväksyä valtuustossa tehtyä päätöstä ja erityisesti sen sisältämiä nykymuotoisia toimintojen alasajon aikatauluja sekä henkilöstön asemaa koskevia kirjauksia.


Mikko Savola
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Ähtäri


Heli Jytilä
Yhtymävaltuuston jäsen, Ähtäri

 

Kommentit (7)

 • S3XiZl http://pills2sale.com/ viagra cialis 8.10.2020 klo 19.37
  S3XiZl http://pills2sale.com/ viagra cialis
 • ycWJUy http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 21.22
  ycWJUy http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
 • NF1nP7 http://xnxx.in.net/ xnxx videos 13.12.2020 klo 00.26
  NF1nP7 http://xnxx.in.net/ xnxx videos
 • gJ0QPM https://writemyessayforme.web.fc2.com/ 13.12.2020 klo 05.53
  gJ0QPM https://writemyessayforme.web.fc2.com/
 • z9kSPK http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll 9.1.2021 klo 17.01
  z9kSPK http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
 • hvigtd https://beeg.x.fc2.com/ 26.1.2021 klo 17.49
  hvigtd https://beeg.x.fc2.com/
 • B64uk1 https://buyzudena.web.fc2.com/ 27.1.2021 klo 14.30
  B64uk1 https://buyzudena.web.fc2.com/

« Takaisin