27.8.2016  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Etelä-Pohjanmaa, Puolustus, Koko Suomi

Savola: byrokratian purkaminen vaatii rohkeaa otetta ja yhteistyötä

 
Kolme vuotta sitten Keskusta ryhtyi keräämään kansalaisilta, yhdistyksiltä ja eturyhmiltä ehdotuksia tarpeettomien normien ja turhan byrokratian karsimiseksi, työn pohjalta julkaistiin 101 ehdotusta normien purkamiseksi.
 
Tämän vaalikauden alussa keskustan eduskuntaryhmä nimesi viisi ryhmää työstämään uusia ehdotuksia. Viiteen eri aihepiiriin keskittyneet ryhmät ovat ideoineet uusia ehdotuksia. Osa ehdotuksista on jo toteutunut, osa on valmistelussa.
 
- Tällä viikolla on julkaistu listaus, joka sisältää 202 uutta ehdotusta. Keskusta on näin ollen esittänyt yhteensä 303 ideaa arjen helpottamiseksi, yritystoiminnan sujuvoittamiseksi, vapaaehtoistyön edistämiseksi ja työllistämisen tehostamiseksi sekä maataloutta rasittavan byrokratian keventämiseksi.
 
Keskustan kansanedustajat ovat kuulleet kansalaisia erilaisissa yleisötapahtumissa sekä vierailleet yrityksissä ja tavanneet työttömiä, työnantajia, työntekijöitä, maanviljelijöitä sekä monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa ahkeroivia kansalaisia. Muutoksia ehdotetaan pieniin ja suuriin asioihin, koska pieneltäkin tuntuva turha normi voi olla yksittäiselle yritykselle suuri rasite.
 
- Turhiin normeihin puuttuminen vaatii uskallusta muiltakin kuin keskustalta. Me olemme aloittaneet työn, johon tarvitaan apua ja rohkeaa otetta niin kansalaisilta kuin kaikilta puolueilta. On kyse yhteisestä halusta muuttaa asioita parempaan suuntaan, tähän toivon kaikilla olevan vahvan tahdon.
 
Savola puhui Kortesjärven Fisunmäen markkinoilla Kauhavalla 27.8.2016
 
-------

Mikko Savolan puhe Kortesjärven Fisunmäen markkinoilla 27.8.2016 (muutosvarauksin)
 
Arvoisat Fisunmäen markkinoiden vieraat.
 
Kiitos Kortesjärven yrittäjille kutsusta ja kunniasta päästä puhumaan tänne avajaistilaisuuteen. Syksyiset säät ovat jo saapuneet ja osaltaan vaikeuttavat ja hankaloittavat juuri nyt syystöitä, mutta toivokaamme puintipoutien paranemista vielä syksyn edetessä.
 
Meidän kansanedustajien kesään on kuulunut eteläpohjalaiseen tapaan useiden markkinoiden kiertäminen eri puolilla maakuntaa. Sitä kautta teidän kansalaisten toiveet ja huolet ovat tulleet hyvin kuulluksi. Reilun viikon kuluttua alkava syysistuntokausi vie terveiset jälleen eteenpäin Arkadianmäelle.
 
Puolitoistavuotta sitten vaalikentillä Keskustalta toivottiin toimia byrokratian purkamiseksi. Jo kolme vuotta sitten aloitimme keräämään kansalaisilta, yhdistyksiltä ja eturyhmiltä ehdotuksia tarpeettomien normien ja turhan byrokratian karsimiseksi. Tämän seurauksena kaksi vuotta sitten julkaistiin 101 ehdotusta normien purkamiseksi. Niitä on ryhdytty hallituksessa toteuttamaan.
 
Tämän vaalikauden alussa keskustan eduskuntaryhmä nimesi viisi ryhmää työstämään uusia ehdotuksia. Viiteen eri aihepiiriin keskittyneet ryhmät ovat ideoineet uusia ehdotuksia, joita on esitelty joka kuukausi hallituksen normienpurun kärkihanketta koordinoivalle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Osa ehdotuksista on jo siis toteutunut, osa on valmistelukoneistossa. Ministerit päättävät, mitä ehdotuksia he vievät eteenpäin milläkin aikataululla. Listausta valvotaan norminpurkutyöryhmän toimesta asian etenemiseksi.
 
Tällä viikolla on julkaistu listaus, joka sisältää 202 uutta ehdotusta. Keskustan kansanedustajat ovat näin ollen esittäneet yhteensä 303 ideaa arjen helpottamiseksi, yritystoiminnan sujuvoittamiseksi, vapaaehtoistyön edistämiseksi ja työllistämisen tehostamiseksi sekä maataloutta rasittavan byrokratian keventämiseksi. Terve järki on palautettu toiminnan lähtökohdaksi.
 
Me keskustan kansanedustajat olemme kuulleet kansalaisia erilaisissa yleisötapahtumissa sekä vierailleet yrityksissä ja tavanneet työttömiä, työnantajia, työntekijöitä, maanviljelijöitä sekä monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa ahkeroivia kansalaisia. Muutoksia ehdotetaan pieniin ja suuriin asioihin, koska pieneltäkin tuntuva turha normi voi olla yksittäiselle yritykselle tai ihmiselle suuri rasite.
 
Turhiin normeihin on nyt puututtava tosissaan ja yhteistuumin.
 
Hyvät ystävät
 
Suomen talous- ja työllisyystilanne on edelleen vakava, mutta merkkejä paremmasta on. Talous kasvaa usean vuoden supistumisen jälkeen. Työttömyys on kääntynyt laskuun. Luottamusta Suomen selviytymiseen on lisännyt se, että ratkaisuihin maamme tulevaisuuden isoista asioista eli yhteiskuntasopimuksesta, sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valtiontalouden säästöistä on pystytty sopimaan.
 
Alussa mainitsemani aikaan saaminen saa myös vahvaa tukea maakunnissa. Alkuviikosta eduskuntaryhmää Oulussa isännöidessään Pohjois-Pohjanmaan liitto toivoi: että viekää suuret uudistukset rivakasti maaliin, maakunnissa ollaan valmiina, uskon hengen olevan sama myös täällä kotoosemmalla ja komiemalla pohjanmaalla.
 
Kautta linjan orastavaa myönteistä kehitystä Suomen talous- ja työllisyystilanteessa on nyt vahvistettava. Tärkeintä on työllisyyden parantaminen ja ylläpitäminen. Maatalouden kriisipaketin ensiapu on saatava mahdollisimman nopeasti tiloille asti.
 
Hallituksen budjettineuvotteluissa on sovittava ratkaisuista, joilla parannetaan työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, helpotetaan ihmisten työllistämistä ja työllistymistä, lisätään työnteon kannustavuutta ja puretaan edelleen turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Lisäksi on päätettävä, miten investointeja vauhditetaan.
 
Suomalaisten verotus alenee ensi vuonna aidosti kautta linjan usean vuoden kiristymisen jälkeen. Tämä on tärkeää nyt, kun maamme vienti ei vielä kunnolla vedä ja talouden kasvu on pitkälti kotimaisen kysynnän varassa.
 
Vetoankin teitä kaikkia valitsemaan kotimaisen tuotteen ja palvelun aina kun se on mahdollista.
 
Toivon, että vielä meneillään olevissa liittojen neuvotteluissa päästään ratkaisuun yhteiskuntasopimuksen soveltamisesta. Jos yhteiskuntasopimuksen kattavuus on 90 prosenttia palkansaajista, verotusta alennetaan 515 miljoonalla eurolla. Tulevina vuosina mahdolliset veronalennukset on kohdistettava ensisijaisesti pieni- ja keskituloisille suomalaisille.
 
Suomen velaksi elämisen lopettaminen ja talouspolitiikan uskottavuus edellyttävät, että sovitut neljän miljardin euron säästöt valtiontalouteen tällä vaalikaudella toteutetaan kokonaisuudessaan ja uudistukset viedään maaliin. Tähän olemme sitoutuneita, vaikka urakka on suuri ja päätökset rankkoja.
 
Hallitusohjelman määrätietoinen toteuttaminen on välttämätöntä, jotta Suomi saadaan kuntoon. Vaatimus koskee kaikkia hallituspuolueita. Hallitusohjelman muuttaminen edellyttää hallituspuolueiden yksimielisyyttä. Uskon sitä myös löytyvän.
 
Hyvät kuulijat,
 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa linjamme on kestävä. Se on yhdessä sovittu ja perustuu sotilasliittoon kuulumattomuuteen, kansainväliseen yhteistyöhön, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin joka ilmansuuntaan ja uskottavaan puolustukseen. Suomen on jatkossakin toimittava vakauden edistämiseksi lähialueillamme, vastakkainasettelun lieventämiseksi ja vuoropuhelun lisäämiseksi.
 
Suomen linjasta on vallittava laaja yhteisymmärrys. Viisas, yhdessä sovittu, Tasavallan Presidentin johdolla toteutettava ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Suomen taloudellinen kuntoon laittaminen ovat kestävimpiä takeita maamme turvallisuudelle.
 
Kaikkein viimeisin tae, eli oma uskottava puolustus on kaiken lähtökohta. Siitä on pidettävä – ja pidetään kiinni muun muassa riittävästi kertausharjoituksia järjestämällä ja tarvittavat materiaalihankinnat tekemällä.
 
Sipilän hallitus nosti bioenergian yhdeksi maamme kärkihankkeista. Tavoitteena on luoda Suomelle jo historiallisestikin merkittävästä toimialasta ja voimavarasta uusia menestystarinoita. Useat käynnistyneet investoinnit, myös meidän lähellämme, tukevat jo tätä suuntaa.
 
Metsäteollisuus työllistää yli 42 000 ihmistä ja tulevien investointien myötä tämä määrä tulee kasvamaan. 2009 – 2014 investointien arvo alalla oli 3.6 miljardia ja tähänkin on lisäksi tulossa vielä uusia suurinvestointeja.
 
Vuoden päästä valmistuvaksi uumoiltu Äänekosken biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tulee tuottamaan muun muassa mäntyöljyä ja tärpättiä.
 
Uusi tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Tehdas käyttää vuosittain yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-ainetta, joka hankitaan pääasiassa Suomesta.
 
Maakunnassamme on vahvaa metsä- ja biotalouden osaamista. Nyt on aika tarttua rohkeasti uusiin haasteisiin ja jalostaa vanhatkin ideat tuottamaan. Bioenergian tuotannossa on siirryttävä tekoihin. Metsähakkeen ja turpeen kestävän käytön lisääminen alueellamme työllistää ja tuo elinvoimaa. En jaksa ymmärtää kuinka pääkaupunkiseudulla niin usein kehdataan kritisoida turpeen ja metsä-hakkeen mahdollisuuksia, samalla eläen kaukaa rahdatun kivihiilivuoren varjossa.
 
Yhtälailla tilatasolla tuotettavan biokaasun ja piensähkön mahdollisuuksia tulee edelleen kehittää ja parantaa mahdollistaen aidosti kannattavat ratkaisut.
 
Hyvät markkinavieraat,
 
Syksyn lisätalousarviossa on päätettävä riittävästä maatalouden kriisituesta lupausten mukaisesti. Kriisitoimet pitää konkreettisesti ja nopeasti ohjata elinkeinon kustannusten alentamiseen ja tilojen toimintaedellytysten turvaamiseen. Vaikka kriisipaketti on vain ensiapu, tarve on välitön ja välttämätön.
 
Tilojen rakenteellinen muutos on ollut odotettua suurempaa ja siksi lomituspalveluiden toimivuus, kohdentuminen ja käyttöaste tulevat entistä tärkeämmiksi. Kotimaisen ruuan ja ruuantuottajien tulevaisuus on turvattava. Se on tässä kriisien maailmassa kansalaisten tärkein henkivakuutus.
 
Me tiedostamme viljelijöiden ja heidän perheidensä erittäin vaikean taloustilanteen, mikä on seurausta globaalista ylituotannosta, EU markkinoiden epätasapainoista, Venäjän EU:lle määräämistä vastapakotteista sekä suomalaisen elintarvikeketjun toimintatavoista. Elintarvikekaupan puheet kotimaisen ruuantuotannon edistämisestä on saatava käytännön toiminnaksi kaupoissa niin, että teollisuus pystyy myös maksamaan kohtuullista tuottajahintaa.
 
Koko elintarvikeketjussa tarvitaan vastuullista yhteistyötä ja oikeudenmukaista katteenjakoa kaikkien ketjun toimijoiden kesken.
 
Pidemmän aikavälin maatalouspolitiikan on toimittava niin, että maatalouden kannattavuus parantuu kestävällä tavalla toimivampien markkinoiden kautta. Maatalouden ja koko maaseudun energiapotentiaali on hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Hallitusohjelman mukaisesti lisäkustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ei tule tehdä ja maatalouden kustannustaakkaa on kevennettävä turhaa sääntelyä ja byrokratiaa purkamalla.
 
Hyvät ystävät
 
Näin syksyn ensimmäisen myrskyn puhaltaessa, on meidän osattava luovia. Puskettava vastaiseen jos pakko on ja kääntää se myötäiseksi jos ja kun mahdollisuus aukeaa. Lakeuksilla ei ole aiemminkaan pientä tai suurtakaan puhuria pitkään märehditty, vaan tartuttu toimeen ja tehty se mikä tehtävä on.
 
Kiitos teille kaikille yhteydenotoista eri asioiden suhteen. Jatketaan soutamista samaan suuntaan ja huolehditaan yhdessä Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Kortesjärven kehittymisestä.
 
Hyvää syksyn odotusta ja kiitos! Ollaan yhteyksissä.
 

Kommentit (4)

 • cVYYUV http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com 18.2.2018 klo 14.13
  cVYYUV http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
 • iVUKVp https://www.genericpharmacydrug.com 16.4.2018 klo 18.21
  iVUKVp https://www.genericpharmacydrug.com
 • XwZPCp https://www.genericpharmacydrug.com 18.4.2018 klo 01.32
  XwZPCp https://www.genericpharmacydrug.com
 • 9qclSc https://www.genericpharmacydrug.com 12.5.2018 klo 14.26
  9qclSc https://www.genericpharmacydrug.com

« Takaisin