6.9.2017  //  Yleiset, Koko Suomi

Savola vaatii aselupakäytänteiden järkeistämistä


Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ampuma-aseiden lupakäytäntöjen korjaamiseksi, byrokratian karsimisseksi ja resurssien kohdistamiseksi siten, että ne palvelevat parhaiten niin lakia kuin kansalaisia? 
 
Kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) perää aselupakäytänteiden järkeistämistä. Ampuma-aserikossyytteeseen asettaminen määräaikaisen luvan vanhenemisesta, ilman ennakkovaroitusta luvan päättymisestä on kohtuutonta. Jo pitkään on myös kritisoitu raskasta ja kallista lupaprosessia erikseen jokaisen metsästysaseen osalta. 
 
- Käytännön kokemukset eripuolilta Suomea osoittavat myös eron viranomaisten tulkinnoissa. Osa poliisilaitoksista huomattavasti tiukempia aseluvan myöntämisessä kuin toiset.  
 
Toisaalta löytyy esimerkkejä siitä, että ampuma-aselupien käytänteissä on edelleen päällekkäisyyksiä, joiden takia esimerkiksi samalle aseelle tehdään useita kertoja täysin sama tarkistus. Käytännössä tämä siis voi tarkoittaa, ettei virkailija luota sellaisessa tilanteessa omaan sanaansa. Ihmeteltävä on, että tällaiseen päällekkäisyyteen löytyy kuitenkin resurssit.
 
- Aselupien myöntämisen osalta byrokratiaa tulee vähentää ja lupaprosesseja yksinkertaistaa. Perusluottamus lainkuuliaisiin ihmisiin tulisi säilyttää paremmin ja mahdollistaa tahattomasti tehtyjen virheiden korjaaminen kevyemmällä menettelyllä. Myös ennakoitavuuteen tulee kiinnittää parempaa huomiota ja muistuttaa määräaikaisen luvan haltijoita etupainotteisesti ennen luvan vanhenemista.
 
Savola jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen 6.9.2017

Kommentit (0)

    « Takaisin