4.10.2017  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa

Metsäedunvalvontaa EU:ssa

Viiskunta 5.10.2017
  
Metsällä on suuri merkitys seutukunnallemme. Perinteisesti maatiloilla on kesät tehty töitä pellolla ja talvet metsässä. Nykyaikana työmetodit ovat muuttuneet ja moni metsänhoidollinen toimenpide suunnitellaan puhelimitse tai verkkopalvelun kautta, eikä oman moottorisahan ketjun teroittamisella. Metsänomistajista yhä suurempi osa asuu kaupungeissa.
 
Seutukunnallemme metsätalous on merkittävä hyvinvoinnin lähde. Metsämaastamme tuottavaa on noin yhdeksänkymmentä prosenttia.
  
Metsänomistajina meitä ohjaavat monet kansainväliset säädökset. Suomen etua joudutaan ajamaan EU:ssa raivoisastikin. Suomen erityinen asema metsävaltaisena, mutta ympäristöstä huolehtivana maana on vaikea käsittää Brysselin pöydissä. 
 
Kolme viikkoa sitten Europarlamentti äänesti metsänkäytön LULUCF-säädöksistä päätyen ajamamme realistisen kannan taakse. Koska Suomessa puu kasvaa nopeutuvalla tahdilla voidaan hakkuita nostaa nykyisestä jopa viisitoista prosenttia. Silti myös kaivattu hiilinieluvaikutus kokonaisuudessaan kasvaa, koska hakkuutaso ei edelleenkään ylitä kasvua. Lisäksi hoidettu kasvava metsä on pitkällä jänteellä parempi hiilinielu kuin koskematon metsä. 
 
Uusi taisto koittaa kuitenkin lähiaikoina uusiutuvan energian direktiiviin liittyen. Uhkana on puun energiakäytön käytön rajoittaminen ja monimutkaistaminen, mistä Suomi vääntää nyt EU –pöydissä. Edellisen - vuoteen 2020 päättyvän - niin sanotun RES-direktiivikauden maakohtaisen tavoitteen Suomi saavutti jo vuonna 2014, kun uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kasvoi 38,7 prosenttiin.
 
Metsiin sidoksissa olevat työpaikat ovat avainasemassa myös meidän lähialueellamme. Siksi puuta on voitava käyttää mahdollisimman monella eri tavalla.

Kommentit (2)

  • xdODMs http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com 28.11.2017 klo 15.56
    xdODMs http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
  • r7teoO http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com 29.11.2017 klo 09.18
    r7teoO http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

« Takaisin