18.10.2017  //  Yleiset, Seutukunta

Huomio vammaispalveluihin

Lakeuden portti 18.10.2017

 

Vammaisten asiat ovat nousseet esille useassa suunnassa. Koskettavassa A-studion jaksossa pohdittiin viime viikolla, pakottaako hankintalaki omilleen asumaan tahtovat vammaiset jatkuvan muutoksen kierteeseen? Tämä on seuraus erityisesti silloin, jos palvelun tarjoaja vaihtuu kunnassa jopa muutaman vuoden välein kilpailutuksen takia.

 
Olennaista vammaispalveluiden osalla on korostaa niin välttämätöntä perustarpeiden täyttämistä kuin laadukkaita lisäpalveluita, turvallisuutta sekä pysyvyyttä niille ihmisille, jotka ovat myös erityisen herkkiä muutokselle.
 
Kunnissa voidaan tehdä jo nykyisen lain puitteissa harkintaa, joka toimii vammaisten parhaaksi. Ensimmäisenä kriittisenä kohtana on kunnan päätös siitä siirtääkö se vammaisten palvelut ulkoistettavaksi, jolloin ne on kilpailutettava. Muuten palveluja ei tarvitse kilpailuttaa.
 
Kilpailutuksen toteuttamisessa on huomioitava kilpailuttamisen ehdot. Hinnan ei tässäkään tarvitse olla ainoa peruste. Ehdot kilpailutukseen on osattava asettaa oikein. Kilpailutuksessa on sanottu olevan tilanteita jossa keskustelua käyvät vain kunta ja palveluntuottaja. Se on väärin. Asiakkaiden näkökulman tulee olla edustettuna. Erityisen vakava asia on niiden ryhmien osalta, jotka ovat kykenemättömiä edustamaan itseään.   
 
Tästä asiasta lähetetään tarkennettu ohjeistus kunnille, kuten asiasta vastaava ministeri Jari Lindström on luvannut. 
 
Viime viikolla eduskunnan käsittelyyn tuli hallituksen esitys vapaan sivistystyön lain muuttamisesta. Se parantaa vaikeasti vammaisten koulutuksen rahoitusta. Laissa esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi 1.1.2018 lähtien päättää, että kansanopiston ylläpitäjälle, jonka pääasiallinen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, myönnetään valtionosuutta enemmän kuin 57 prosenttia. Valtionosuuden määrä voisi olla enintään 80 prosenttia. Tämä esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
 
Ainutlaatuista koulutustyötä vaikeasti vammaisille tekevän Lehtimäen opiston tulevaisuuteen tällä on myönteisiä vaikutuksia. Lehtimäen Opisto on kansanopisto, joka opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kansanopiston koulutustoiminnan lisäksi järjestää useita Kelan kilpailuttamia ja rahoittamia sopeutumisvalmennuskursseja vaikeavammaisille lapsille ja nuorille perheineen. Opistolla on myös terapiaosasto, jossa toteutetaan sopimukseen perustuvaa Kelan lääkinnällistä avokuntoutusta.
 

Esitys on Lehtimäen Opiston kannalta merkityksellinen. Se tuo kaivattua taloudellista turvaa tärkeän työn jatkuvuuden takaamiseksi. 

Kommentit (0)

    « Takaisin