8.11.2017  //  Yleiset, Seutukunta, Koko Suomi

Urheilulukion erityistehtävä


Viiskunta 8.11.2017
 
Kuluneen kesän aikana kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lukioiden erityisen koulutustehtävän lupaa hakeneiden toimintaedellytykset. Arviointi kohdistui lukiokoulutuksen järjestäjien erityiseen koulutustehtävään ja sen edellytyksiin sekä valtakunnalliseen kehittämistehtävään.
 
Näitä erikseen haettavia tehtäviä haki seutukunnaltamme Kuortaneen urheilulukio.
 
Hakemuksia ja tarvetta arvioitiin valtakunnallisen ja alueellisen tarpeen, ammatillisten ja taloudellisten edellytysten kannalta.
 
Erityisen koulutustehtävän arvioinnin keskeisiä kriteereitä olivat esimerkiksi valtakunnallinen tarve edistää erityistä osaamista ja vahvistaa kansallista osaamisvarantoa sekä alueellinen koulutukseen hakeutuminen, saavutettavuus ja opiskelijoiden tarve yhdistää lukiokoulutus vahvaan erikoistumiseen ja erityisharrastuneisuuteen.
 
Urheilulukiomme vahvuuksina nähtiin valtakunnallinen oppilasrakenne ja se että painopistelajeissa Kuortane on myös valtakunnallinen keskus. Yli 60 prosenttia koulun opiskelijamäärästä on urheilijoita. Urheiluopiston merkitys on suuri.
 
Perusteissa todettiin erikseen, että vaikka kyseessä on pieni koulutuksen järjestäjä, on moni lajiliitto rakentanut sinne valtakunnallisen valmennuskeskittymän yhteistyössä urheiluopiston kanssa.
 
Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin toistaiseksi vain urheilulukioille Helsingissä ja Oulussa.
 
Kuortaneen urheilulukio jatkaa siis menestyksekästä työtään erityistehtävää suorittavana kouluna. Se on todiste siitä kuinka määrätietoisella työllä on mahdollisuus saavuttaa valtakunnallisesti merkittävä asema.

Kommentit (0)

    « Takaisin