4.1.2018  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Koko Suomi

Aktiivimalli puhututtaa


Viiskunta 4.1.2018
 
Viime vuosi päätettiin vilkkaaseen työllisyyskeskusteluun aktiivimallin ympärillä. Järjestöt ja yksittäiset kansalaiset ovat olleet aiheesta paljon yhteydessä, kiitos siitä.
 
Oppositionkin on ollut aiheeseen helppo tarttua ja herättää sen avulla pelkoa kurjistamisesta. Todellisuudessa aktiivimalli ei merkitse suoraan työttömyysturvan leikkaamista, vaan olemalla aktiivinen työttömyysturva jopa paranee.
 
Työttömyysetuuden vähennys tapahtuu vain jos työtön ei ota vastaan mitään työtä eikä osallistu TE-toimiston tarjoamiin palveluihin. Tällöin vähennys on 4,65 prosenttia maksimitasosta.
 
Työttömyyden alun omavastuupäivät laskevat nykyisestä 7 päivästä 5 päivään, joka parantaa työttömän tuloja. Maksimitaso säilyy, kun kolmen kuukauden aikana osallistuu työllistymispalveluihin, opiskelee tai tekee työtä 18 tunnin ajan, eli noin 1,5 tuntia viikossa.
 
Suomen talouden suunta on kääntynyt. Työllisyys kasvoi viime marraskuussa voimakkaasti ja työllisten määrä on kasvanut hallituskauden alusta 60 000:lla.
 
Työttömyys laskee edelleen kaikilla alueilla, kaikissa ikäryhmissä, koulutustasoilla ja pääammattiryhmissä.
 
On ymmärrettävää, ettei työttömän arjessa ja työpaikan löytämisen ahdingossa lisäaktiivisuusvaade tunnu hyvältä tai tarpeelliselta. Uskon, että juuri ahkera työnhakija saa palkinnon toimeliaisuudestaan.
 
Hallitus tarkastelee aktiivimallin tuloksia huhtikuussa. Asiasta tehty kansalaisaloite ollee käsittelyssä eduskunnassa samoihin aikoihin. Silloin näemme lain ensimmäiset vaikutukset työllisyyteen, jonka jälkeen myös muutokset ovat mahdollisia.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin