2.2.2018  //  Yleiset, Seutukunta, Koko Suomi

Teiden talvi- kunnossapidosta

Viiskunta 1.2.2018

 

Teiden talvikunnossapidosta on tullut erityisen paljon kansalaispalautetta varsinkin viime viikon pääkallokelien aikaan. Ilmasto on muuttunut ja sääolosuhteet vaihtelevat nopeasti pakkasesta suojakelin puolelle – ja päinvastoin. Kelivaran huomioonottaminen ajoajoissa on kaiken lähtökohta. Sen lisäksi talvikunnossapidosta on huolehdittava nykyistä paremmin. Teiden kunto ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä.

 

Vaalikauden alussa Juha Sipilän hallitus sopi liikenneväylillä olevan 2,5 miljardin euron korjausvelan kiinni kuromisesta. Velka on syntynyt pitkällä aikavälillä ja nyt tilanne on kasvanut kestämättömäksi. Liikenneministeri Bernerin kanssa on keskusteltu useaan otteeseen siitä tilanteesta mikä maakuntien teillä vallitsee. Määrärahoja on lisätty. Parasta aikaa Liikennevirasto tutkii ely-keskusten kanssa, millaisin toimenpitein liukkaudentorjuntaa voidaan ongelmakohdissa parantaa.

 
Selvää on, ettei nykysysteemi toimi ja siihen tulee tehdä muutos.
 
Parlamentaarinen työryhmä pohtii ratkaisua liikenteen rahoitukseen. Työ on erittäin haasteellista ja muutoksen teko vaikeaa, kuten ensimmäinen versio liikennekaaresta osoitti.
 
Nyt jo tiedämme, että myös seuraavan hallituksen on jatkettava tätä työtä, koska tahdosta huolimatta näin suurta ongelmaa ei voi korjata kerralla. Korjausvelan vähenemiseksi, on perusväylänpidon perusrahoitusta lisättävä myös seuraavalla vaalikaudella ja löydettävä ratkaisut niin tienpidon rahoituksen, laadun kuin pysyvyyden turvaamiseksi. Toivon todella, että tähän työhön löytyy laaja sitoutuneisuus puoluekantaan katsomatta.

Kommentit (0)

    « Takaisin