15.3.2018  //  Yleiset, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Tiedustelulait voimaan nopeasti


Ilkka 15.3.2018

Eduskunta käsittelee paraikaa tiedustelulakia, jonka tarkoituksena on parantaa sotilas- ja siviilitiedustelumme nykytilaa ja antaa viranomaisillemme edellytykset ehkäistä kansalaisiamme vastaan kohdistuvia rikoksia.
 
Turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti viimeisten vuosien aikana. Tietotekniikka on lisääntynyt ja entistä laajemmin eri yhteiskunnan kannalta tärkeät asiat ovat riippuvaisia verkossa tapahtuvasta tiedonsiirrosta.
 
Erilaiset mobiilisovellukset ja verkkopalvelut ovat tulleet helpottamaan arkielämäämme. Samaan aikaan myös sähköisillä alustoilla tapahtuvat rikokset ovat lisääntyneet. Ongelmia on havaittu niin sotilas- kuin siviiliviranomaisten puolella.
 
Mistä tiedustelulaissa on siis kyse? Suomen viranomaisilla ei ole tällä hetkellä riittäviä työkaluja ennaltaehkäistä rikoksia, sillä keinot riittävän ajoissa niiden suunnitteluun puuttuvat. Terrorismin uhka on noussut koko Euroopassa ja Suojelupoliisi seuraa jo tällä hetkellä satoja riskialttiita ihmisiä, jotka saattaisivat radikalisoitua ja vaarantaa kansalaistemme turvallisuutta.
 
Terrorismirikosten suunnitteluvaiheessa olemme tällä hetkellä hyvin paljon riippuvaisia kumppanimaidemme antamasta tiedosta. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä kestävää. Suomen on oltava tässäkin asiassa isäntä omalla maaperällään.
 
Sotilastiedustelun puolella meidän on erityisesti syytä olla tietoisia siitä, minkälaista tietoa muiden maiden tiedustelu pyrkii hankkimaan Suomen turvallisuuden kannalta elintärkeistä asioista. Ulkomailla tapahtuva tiedustelu auttaa meitä ennakoimaan ja analysoimaan muiden maiden sotilaallista toimintaa.
 
Osa kriitikoista on huolestunut tavallisiin kansalaisiin kohdistuvasta valvonnasta. Se huoli on kuitenkin aiheeton, sillä tietomäärä, joka tulee varsinaiseen tarkasteluun, on tarkasti seulottu ja äärimmäisen pieni kaikesta siitä tietomassasta, joka verkossa liikkuu. Viranomaisen on poistettava välittömästi kaikki se tieto joka ei liity epäilyyn.
 
Jotta pienimpiäkään väärinkäytöksiä ei tule, perustetaan tiedusteluvaltuutetun toimi, jolta kuka tahansa voi kysyä onko häneen kohdistunut tiedustelua. Eduskuntaan nimitetään myös tiedusteluvalvontavaliokunta, joka valvoo tiedusteluviranomaisten toimintaa. Toisin sanoen yhdelläkään rehellisellä kansalaisella ei ole lain suhteen pelättävää.
 
Tiedustelulait pyritään saattamaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Jotta se olisi mahdollista, tulee perustuslakiamme muuttaa kiireellisenä. Päätös tarvitsee 5/6 enemmistön eduskunnassa. Lakipaketti on merkittävä ja sitoo kaikkia eduskuntapuolueita.
 
Toistaiseksi kriittisimpiä puheenvuoroja ovat käyttäneet vasemmistopuolueiden edustajat. En kuitenkaan jaksa uskoa, että SDP suurena puolueena ottaisi kontolleen sellaista riskiä joka viivyttäisi lakien nopean voimaantulon.
 
Olen keskustan edustajana Tapani Töllin vetämässä parlamentaarisessa ohjausryhmässä, jonka tehtävänä on katsoa lakikäsittelyn kokonaisuuden edistymistä ja hakea ratkaisuja yksimielisyyden löytymiseksi. Kansalaisten turvallisuus on kaikkein tärkeintä.

Kommentit (0)

    « Takaisin