3.5.2018  //  Yleiset, Kansainvälisyys, Koko Suomi

Muuntokoulutusta tarvitaan kipeästi

Viiskunta 3.5.2018

Työ tarvitsee tekijänsä. Vaikka maassamme on edelleen työttömiä, ei heidän ammattitaitonsa aina kohtaa yritysten tarpeiden kanssa. Työn murros sekä robotiikan ja automaation kehitys tulevat kiihdyttämään muutosta entisestään. Palvelutarpeen kasvu ja digitalisaatio muokkaavat käsitystämme työstä.
 
Jatkuvan oppimisen on oltava kasvava osa suomalaista työllisyyspolitiikkaa. Tulevaisuudessa tarvitsemme tähän tarkoitukseen kokonaan uuden kouluttamisen kokonaisuuden.
 
Pelkästään kuljetus ja logistiikka-aloilta tulee tulemaan tuhansia ihmisiä, joiden uudelleenkouluttaminen on välttämätöntä. Kyseessä ei ole poliittinen päätös tai linjanveto, vaan kehityksen suunta, joka on pysäyttämätön.
 
Myös moni nuori, joka on esimerkiksi intoutunut pelibuumin nosteessa ohjelmoinnin koulutukseen, tarvitsee tulevaisuudessa tutkintonsa uudelleenjalostamista. Tietotekniikan osaajille ja sovelluskehittäjille on kasvavaa kysyntää siitä huolimatta, että tekoäly tulee olemaan osa perustyötä.
 
Nykyinen uudelleenkoulutusjärjestelmä ei tule riittämään tulevaisuuden tarpeisiin. Tarvitsemme jotain uutta. Kutsuttakoon sitä vaikka muuntokoulutuksen opistoksi.
 
Muuntokoulutuksen tavoitteena on suorittaa ajanmukainen tutkinto entisiin opintoihin pohjautuen. Tähän asti on vain reagoitu tarpeeseen ja uudelleenkoulutus on ollut sirpaleista.
 
Tarpeeseen pohjautuva ammatillinen koulutusjärjestelmä on toisen asteen koulutuksemme perusasia. Tarpeemme muuttuu yhä nopeammin ja se vaatii reagointia. Tulevaisuuden muuntokoulutusjärjestelmän luominen on oltava Suomen kärkihankkeena mahdollisimman nopeasti.

Kommentit (0)

    « Takaisin