24.5.2018  //  Vaaliteemat, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi, Yleiset

Kesk. Savola: EU:n ja Iso-Britannian välille solmittava puolustussopimus


 
Keskustan kansanedustaja, ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savola esittää, että brexit-neuvotteluissa sovitaan Euroopan ja Iso-Britannian välille puolustusyhteistyösopimus, joka vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja hyödyttää molempia osapuolia. Savolan mukaan brexitin myötä Eurooppa menettäisi ilman uusia sopimusjärjestelyjä tärkeän kumppanin, jolla on merkittäviä suorituskykyjä koko Euroopan turvallisuuden kannalta. 
 
- Unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ottanut viime vuosia merkittäviä edistysaskeleita, kun EU-puolustuksen kärkihanke pysyvä rakenteellinen yhteistyö käynnistyi, EU:n puolustustutkimusta ja puolustusteollista kehittämisohjelmaa toteutetaan ja EU-Nato –yhteistyötä syvennetään. Kaikkeen tähän yhteistyöhön tarvitaan mukaan Iso-Britannia, jonka puolustusbudjetti on noin neljäsosa kaikkien EU-maiden puolustusbudjeteista. Maa on siis keskeinen toimija eurooppalaisessa turvallisuusyhteisössä. Läheinen kumppanuus edellyttää, että EU ja Iso-Britannia sopivat siitä, kuinka kumppanit voivat yhteistyössä muun muassa vaihtaa turvallisuustietoa, osallistua operaatioihin ja suorituskykyjen kehittämiseen myös brexitin jälkeen, parhaillaan Lontoossa ulkoasiainvaliokunnan kanssa valiokuntamatkalla oleva Savola sanoo. 
 
- Geopolitiikan paluu ja Euroopan turvallisuustilanteen muuttuminen edellyttävät unionilta ja Iso-Britannialta läheistä kumppanuutta, jonka perustana on molemminpuolinen hyöty. Käytännönläheinen yhteistyösopimus puolustuksessa vahvistaisi sekä EU:n puolustusulottuvuutta, että Iso-Britannian turvallisuutta. Keskinäiseen yhteisvastuuseen perustuvassa sopimuksessa määriteltäisiin selkeästi kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Nykyisessä maailmantilanteessa sopimus olisi merkittävä rauhaa, vakautta ja turvallisuutta edistävä järjestely Euroopassa, Savola jatkaa. 
 
Savolan mukaan Iso-Britannia on ollut Suomelle tärkeä kumppani turvallisuuden ja puolustuksen kysymyksissä. Hyvä esimerkki tiivistyvästä yhteistyöstä on kesällä 2016 allekirjoitettu Suomen ja Iso-Britannian kahdenvälinen puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja. 
  
- EU:n ja Iso-Britannian välille solmittava puolustussopimus vahvistaisi osaltaan myös maittemme kahdenvälisen yhteistyöasiakirjan merkitystä ja loisi puitteet käytännönläheiselle yhteistyölle. Esitän, että Suomi toimii aktiivisesti EU:n ja Iso-Britannian välille solmittavan puolustussopimuksen aikaansaamiseksi. Se on Suomen, EU:n ja Iso-Britannian yhteinen etu, Savola sanoo. 
 

Kommentit (0)

    « Takaisin