10.8.2018  //  Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Koko Suomi

Savola esittää tiloille lyhennysvapaata korkotukilainojen maksussa


 
Maatiloillamme on painittu vakavan ja pahenevan kannattavuuskehityksen kanssa jo vuosia ilman, että tilanne olisi missään vaiheessa helpottanut. Suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus on uhattuna.
 
Viimekesän liiallinen märkyys ja tämän kesän liiallinen kuivuus ovat aiheuttaneet jo kaksi sadollista katovuotta peräjälkeen. 
 
Maatalouden korkotukilainat auttavat maatalousyrittäjiä tekemään investointeja kohtuullisemmin lainakustannuksin. Maatalouden rakennetukilain nojalla myönnettävissä korkotukilainoissa vuosittainen korkotuki on vuodesta 2013 alkaen myönnetyissä lainoissa enintään kolme prosenttia jäljellä olevasta lainamäärästä ja aiemmin myönnetyissä vastaavasti enintään neljä prosenttia.
 
Valtion talousarvioesityksen mukaan vuoden 2017 lopulla korkotukilainojen maksamattoman pääoman suuruus oli 1,49 mrd euroa.
 
- Suomalaisen ruuantuotannon tuhoutuminen on estettävä päättäväisin toimin. Maatalouden akuutin tuottavuusongelman avuksi ja kohtuullistamiseksi tulee myöntää vähintään vuoden mahdollisuus ylimääräiseen lyhennysvapaaseen korkotukilainojen maksussa. 
 
Tämä tuo konkreettista apua ja helpotusta varsinkin juuri toimintaansa kehittäneille ja investoineille tiloille. 
 
- Pankkien kanssa on aloitettava välittömästi neuvottelut asiasta.

Kommentit (0)

    « Takaisin