8.11.2018  //  Yleiset, Yrittäjyys, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Suomen osaamista tarvitaan


Järviseutu 8.11.2018  
Suomalaisen ruuan menekillä, kaupan vastuulla, kuluttajien ostokäyttäytymisellä sekä julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys alkutuotantomme kannattavuuteen. Tämän hallituksen aikana on tehty muun muassa valtioneuvoston periaatepäätös kotimaisen ruoan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa sekä vahvistettu alkuperämerkintöjä.
  
Tavoitteena on ohjeistaa julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluissa sellaisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu kestäviä tuotantotapoja. Kuluttajalle mahdollisuus saada tietää missä ja miten tuotettua ruokaa syö, auttaa tekemään kestävämmän valinnan.
  
Suomessa keskittyneen kaupan on kannettava myös suurempi vastuu. Ytimeen tulee nostaa lähiruoka, suomalaisuus ja ylpeys omasta ruokakulttuurista. Tuotantomme kannattavuuden on parannuttava.
Ylpeyttä ja tietoutta suomalaisesta laadusta on lisättävä myös muilla sektoreilla, sillä saavutettavaa on vieläkin enemmän.
  
Metsätalous on yksi peruselinkeinoistamme. Osaamisemme perustuu tinkimättömään tapaan jossa perinne, osaavat yritykset ja uudet innovaatiot vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi puurakentamiseen tulee ottaa vielä nykyistä vahvempi ote ja hyödyntää sitä enemmän myös julkisessa rakentamisessa. 
  
Puun ympärillä käydään juuri aktiivista ilmastokeskustelua. Kestävää taloutta on hyödyntää puun jokainen osa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi suomalainen kestävä osaaminen niin puurakentamisessa, kiertotaloudessa tai bioenergiaratkaisuissa on yksi vahvimmista vientituotteistamme. On suunnattava katse maailmalle.
  
Suomessa tehtävät toimet eivät yksin pelasta maailmaa, mutta suomalaisten osaaminen voi sen tehdä. Samalla kotiseutumme hyvinvointi ja talous kasvavat.

Kommentit (0)

    « Takaisin