19.12.2018  //  Yleiset, Seutukunta, Koko Suomi

Suomenselän Kuntokotiyhdistykseltä yli neljännesmiljoonan tuki veteraaniväestölle


 
Ähtärissä toiminut veljeskoti oli yksi Suomen 23 sairas- ja veljeskodista, jotka erikoistuivat sotiemme invalidien hoitoon ja kuntoutukseen. Kaikki veljeskodit ovat olleet ja ovat keskellä suurta muutosta, kun sotainvalidien ja -veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta. Laitokset ovat aktiivisesti etsineet uusia asiakasryhmiä ja kehittäneet uusia toimintamuotojaan.
 
Ähtärin Veljeskoti fuusioitui huhtikuussa 2016 osaksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottajana toimivaa Kuusiolinna Terveys Oy:tä ja sai nimekseen Kuntoutuskeskus Otsonlinna. Yleishyödylliseksi yhdistykseksi muuttunut veljeskodin taustayhteisö Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry on jatkanut sotainvalidien ja -veteraanien sekä leskien, puolisoiden ja lottien kuntoutusten taloudellista tukemista.
 
- Ähtärin Veljeskodin eli Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n talous oli sen 25 toimintavuoden aikana hoidettu täsmälleen toiminnan rahoittajan eli Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti. Voisipa sanoa, että maamme veljeskotien joukossa aivan esimerkillisellä tavalla, kertoo Kuntokotiyhdistyksen puheenjohtaja kansanedustaja Mikko Savola.
 
Kuntokotiyhdistys on sitoutunut vuosien ajan tukemaan taloudellisesti Kuntoutuskeskus Otsonlinnan toimintaa ja varmistamaan talossa tuotettavien laadukkaiden kuntoutuspalveluiden jatkumisen. Yhdistyksellä myös varoja veteraaniväestön suoraan tukemiseen.
 
Joulukuun alussa pidetty Suomenselän Kuntokotiyhdistyksen syyskokous päätti ohjata vuonna 2019 yhteensä 270.000 euroa eteläpohjalaisten veteraanien, leskien, lottien ja puolisoiden jokapäiväisen elämän tukemiseen.
 
- Osan tukieuroista ohjaamme aiempien vuosien tapaan 5-7 vuorokauden laitoskuntoutusjaksoihin. Uusina tukimuotoina tuomme kotiin tarjottavat palvelut sekä lääke- ja apuvälinehankinnat. 
 
– Veteraaniväestön keski-ikä on niin korkea, että laitoskuntoutuksiin lähtijöitä on vuosi vuodelta vähemmän, minkä vuoksi haluamme tukea kotona asumista ja helpottaa siellä jokapäiväistä elämää.
 
- Olemme Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n hallituksessa pohtineet yhdistyksen tulevaisuuden niin, että tästä ei synny perinneyhdistystä. Tukea on annettava ja jaettava silloin, kun sen tarvitsijoita vielä on. Uskoaksemme yhdistyksen varoja riittää suunnilleen yhtä pitkään kuin tuen tarvitsijoitakin, kertoo Mikko Savola.

Kommentit (0)

    « Takaisin