7.10.2021  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Aluekehitysrahat moninkertaistuvat Etelä-Pohjanmaalla


Torstai-Lehti ja Lakeudenportti 7.10.2021
 
Saimme viime viikolla merkittävän edunvalvonnallisen asian etenemään, kun Valtioneuvosto linjasi EU:n aluekehitysrahojen jaosta Suomessa. Osuutemme Etelä-Pohjanmaalle yli kolminkertaistuu tulevalle rahoituskaudelle.
 
Perinteisesti aluekehitysrahaa on suunnattu eritoten itä- ja pohjoissuomeen, koska Länsi- ja Etelä-Suomi ovat tiuhempaan asutettuja ja elinkeinorakenteeltaan vahvempia.
 
Etelä-Pohjanmaa on useilla mittareilla verrattavissa maakuntiin, joiden aluekehitysrahoitus on ollut pitkään meitä korkeammalla tasolla. Meitä suuresti kirpaiseva turvetuotannon hallitsematon romahdus lisää tarvetta lisärahoitukselle maakunnassamme.
 
Rahoitus koostuu kolmesta eri rahastosta vuosille 2021-2027. Etelä-Pohjanmaan 79.2 miljoonan euron potista Euroopan aluekehitysrahastosta tulee 37 miljoonaa, Euroopan sosiaalirahastosta 11.1 miljoonaa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 31.1 miljoonaa. 
 
Tuloksesta on syytä antaa kiitos keskustalaiselle elinkeinoministerille, Mika Lintilälle esikuntineen, jotka ovat kuunnelleet tarpeitamme herkällä korvalla. Kiitos kaikille maakuntamme puolesta neuvotelleille. Yhteistyö asian edistämisessä on ollut saumatonta monella tasolla.
 
Kyse on lukuisten yritysten toimintaedellytyksistä, koulutuksesta, elinvoimasta. Rakennerahastohankkeissa elinkeinolähtöisyys ja yritysten kehittäminen ovat keskeisessä roolissa, joten nyt mahdollisuudet ja rahoituksen tuomat hyödyt tulevat ennen kaikkea yrityksille ja yrittäjille.
 
Maakunnan sisällä meidän on pidettävä huolta mahdollisuuksien tasapuolisesta jakamisesta, sillä tutkimusten mukaan alueiden sisäiset erot ovat kasvaneet. Elinkeinoministeriön asettama ryhmä määrittelee tavoitteet aluekehityserojen tasaamiseksi ja rakentaa niiden pohjalta yhteisesti hyväksytyt aluekehityksen seurantavälineet ja -mittarit.
 
Muistettava on, että kyse on nimenomaan kehitysrahasta. Hankkeilla tuetaan muun muassa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, yhteistyön lisäämistä korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, bio- ja kiertotalouden sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja elinikäistä oppimista.
 
Apua ja mahdollisuuksia oman yrityksen kehityshankkeiden viilaamiseen löytyy varmasti, mutta asialla on siis itsekin oltava. Jos yrityksesi kaipaa kehitystä, uusia uria tai kasvun mahdollisuuksia, niin nyt siihen on erityinen mahdollisuus. 
 
Etelä-Pohjanmaan kannattaa ottaa tulevista aluekehitysrahoista kaikki hyödyt irti.

Kommentit (0)

    « Takaisin