6.7.2022  //  Yleiset, Yrittäjyys, Koko Suomi

Autoilun kustannusnousu on otettava vakavasti

Torstai-lehti 6.7.2022 Euroopassa käydään sotaa ja sen vaikutukset ovat moninaiset. Karmeimmalla tavalla sodan ovat joutuneet kohtaamaan miljoonat ukrainalaiset, joiden arki on muuttunut pommitusten keskellä selviytymiseksi tai jotka ovat joutuneet pakenemaan sodan jaloista eri puolille Eurooppaa.

Sodan vaikutukset tuntuvat myös meidän suomalaisten arjessa. Esimerkiksi kustannusten nousun olemme joutuneet huomaamaan ruokakaupassa ja polttoainepumpulla.

Hintojen kohoaminen kohtelee suomalaisia eri tavoin. Jos autoa ei tarvitse, ei kallistunut bensan hinta huoleta. Polttonesteiden hinnan nousu koskettaa kuitenkin suurta osaa suomalaisista, etenkin meitä maaseudulla asuvia. Lapset on vietävä harrastuksiin, on käytävä kaupassa ja peltotyöt tehtävä ajallaan. Tankilla on pakko käydä, muuta vaihtoehtoa ei ole.

Syyt kustannusten räjähdysmäiselle nousulle ovat selvät. Putinin hintojen kanssa on nyt elettävä. Tätä tosiasiaa emme voi muuttaa. Järkevin poliittisin toimin voimme kuitenkin hillitä hintojen nousua. Näitä toimia on jo tehty.

Hallituksen kiitelty päätös laskea polttonesteiden jakeluvelvoitetta on näkynyt viime päivinä pumppuhintojen laskuna. Kuljetusyrityksille on myönnetty määräaikainen polttoainetuki ja matkakuluvähennyksiä on korotettu vuodelle 2022. Lisäksi ammattidieselin käyttöönotto on valmisteilla.

Emme voi varmuudella tietää miten hinnat tulevina kuukausina kehittyvät. Sodan eteneminen, saati loppuminen ovat arvailujen varassa. Siksi hintojen kehitystä on seurattava tarkasti ja yleiseen kustannusten nousuun edelleen varauduttava. On välttämätöntä, että mahdollisia lisätoimia myös polttonesteiden hintakehityksen osalta mietitään jo nyt etukäteen.

Autoilun kustannusten lisäksi tiestön kunto on asia, johon on satsattava. Kunnollinen tieverkko on maakuntien ihmisille ja yrityksille elinehto. Tieverkossamme korjattavaa on paljon, vaikka perustienpidon määrärahoja onkin tällä hallituskaudella korotettu vuositasolla 300 miljoonalla eurolla.

Teiden heikko kunto näkyy välillisesti muun muassa kohonneina logistiikkakustannuksina ja pidentyneinä kuljetusaikoina. Tieverkon ylläpidossa on kyse myös huoltovarmuuden turvaamisesta.

Toimiva tieverkko kun on esimerkiksi ruoan kuljetusten kannalta välttämättömyys.

Sodan vaikutukset ovat konkreettiset myös tiestön kunnossapitoon. On tiedossa, että halvan bitumin tuonnin loppuminen Venäjältä ja öljyn korkea hinta vähentävät tänä vuonna asfaltointia suhteessa edellisiin vuosiin.

Liikennehankkeiden rahoituksen turvaaminen yleisesti epävarmojen talousnäkymien aikana on entistäkin haasteellisempaa. Onkin selvitettävä, voimmeko hyödyntää EU:n infrarahoitusohjelmia nykyistä tehokkaammin. Yhtä lailla tärkeää on pohtia mitkä ovat niitä tärkeimpiä liikennehankkeita, joihin rahaa osoitetaan.

Liikkumisen edellytykset on turvattava koko maassa, ei vain pääkaupunkiseudulla ja suurten kasvukeskusten ympärillä.

 

Torstai -lehti 6.7.2022

Kommentit (2)

  • homelend sumiti 22.7.2022 klo 00.14
    Hello, Are you looking for a legit loan? Have you been refused by your banks? You need money for one reason or another. You need a loan to pay off your debts, bills or carry out a project? we offer loans from €3,000, fast and reliable, with an annual interest rate of 2%. We are reliable If you are interested, do not hesitate to contact us. For loan application (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
  • Jake L 4.9.2022 klo 16.20
    Kallis autoilu johtuu byrokratiasta, verotuksesta joilla estetään maanviljelöitä valmistamasta heidän omilla maatiloillaan uusiutuvia polttoaineita kuten esimerksi bioetanolia(moonshine) joka on 95% alkoholipitoisena huippulaatuista polttoainetta autojen moottoreille, samalla palaen puhtaammin kuin fossiiliset polttoaineet. Flexifuel autothan toimivat bensalla, etanolilla, metanolilla(tehdasvalmisteiset FFV autot, eikä erikseen muunnossarjoilla muutetut autot). Etanolia olisi mahdollistaa jätteiden lisäksi ainakin 15 erilaisista uusiutuvista raaka-aineista. Henry Ford oli aikoinaan suunnitellut autoja toimimaan alkoholipohjaisilla polttoaineilla jo 1900 luvulla. Lisäksi etanoli soveltuu ruoan lämmittämiseen, asuntojen lämmittämiseen.

    Jos vähentäisimme byrokratiaa ja biopolttoaineiden verotusta, lisäksi sallisimme maanviljelijöiden valmistaa ja myydä bioetanolia polttoaineeksi yleiseen käyttöön. Se auttaisi maanviljelijöitä pääsemään nykyistä omavaraisemmiksi vähentäen heidän riippuvuutta maataloustuista ja samalla Suomen riippuvuutta ulkomailta tuotavista polttoaineista. Permakulttuurin mukaisella monipuolisella maanviljelyllä olisi mahdollista tuottaa etanolipolttoaineen lisäksi ruokaakin sovussa luonnon kanssa. Lisätietoa: David Blume-Alcohol can be gas.

« Takaisin