11.8.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Lapsiperheet keskiöön


Torstai-lehti 10.8.2022

 
Elämme monella tapaa epävarmoja aikoja. Maailmanpolitiikan jännitteet ovat kiristyneet niin Euroopassa, kuin muissakin maanosissa. Tuleva kehitys on hämärän peitossa. Epävarmat ajat näkyvät myös taloudessa. Inflaatioluvut ovat nousseet kaikkialla Euroopassa. Meillä Suomessa näin nopeaa hintojen nousua on koettu viimeksi 1980 - luvulla.
 
Suhdannevaihtelut kuuluvat vapaaseen talouteen. Hintojen nousua tai laskua ei säädetä poliittisin päätöksin. Kustannusten nousua voidaan kuitenkin hillitä. Esimerkiksi päätös polttoaineen jakeluvelvoitteen laskusta näkyi hyvin nopeasti pumppuhinnoissa. Viime sunnuntaina dieseliä sai paikoin jälleen alle kahden euron litrahinnan.
 
Hintojen nopea nousu ja ostovoiman heikkeneminen koskettavat jokaista suomalaista. Eniten kärsivät kuitenkin he, joiden talous on jo ennestään tiukalla. Velvollisuutemme on turvata erityisesti heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten toimeentuloa ja pärjäämistä myös talouden vaikeina aikoina. 
 
Tarvittavia päätöksiä on jo onneksi tehty. Elokuun alusta astui voimaan päätös pienimpien sosiaalietuuksien korottamisesta. Korotukset muun muassa takuueläkkeisiin, toimeentulotuen perusosaan ja opintorahaan tulevat tarpeeseen.
 
Hintojen nousun ennustetaan jatkuvan edelleen myös ensi talvena. On tarpeen jo nyt miettiä, mitä toimia on tehtävä, jotta kustannusten noususta selvittäisiin mahdollisimman vähin vahingoin.
 
Erityistä huomiota talouden vaikeina aikoina tulee kiinnittää lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä perheiden pärjäämiseen. Hyvinvointi rakentuu siitä, että kotona on perusasiat kunnossa. Perusasioihin kuuluu se, että rahat riittävät arjen välttämättömiin menoihin. Muun muassa ruokaan, sähkölaskuun ja polttoaineeseen. Varsinkaan lasten ei pitäisi joutua kantamaan tällaisista asioista huolta.
 
Valtiovarainministeri Annika Saarikon ehdotus kertaluontoisesta lapsilisien korotuksesta on tässä tilanteessa kannatettava toimenpide. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin, joten ne eivät ole nousseet, vaikka kustannukset ovat kasvaneet. Valtaosa suomalaisista perheistä on pieni- ja keskituloisia. Lisäksi lapsiperheköyhyys on viime vuosikymmenten aikana lisääntynyt. Lisäeurot tulisivat perheissä tarpeeseen.
 
Kaikkien perheiden tukeminen yhtäläisin perustein on arvokysymys. Yhteiskunnassamme on toisenlaisiakin näkemyksiä. Lapsi- ja perhemyönteinen politiikka on kuitenkin tulevaisuuteen katsovaa paremman Suomen rakentamista. 
 
Heikkenevän huoltosuhteen aikakautena jokaista todellakin tarvitaan, sillä tämän päivän lapset ja nuoret ovat ne, jotka pitävät meistä vanhemmista huolen, kun emme itse siihen enää kykene.

Kommentit (0)

    « Takaisin