14.9.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Poikittaisliikenteen solmukohdat esillä Eduskunnassa – Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä yhteysvälin parannustarpeet halutaan seuraavaan hallitusohjelmaan


 
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja, ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola avasi kolmen maakunnan liiton yhteisen poikittaisliikenneseminaarin tänään eduskunnassa. Tilaisuudessa havainnollistettiin kansanedustajille poikittaisiin rata- ja tieyhteyksiin liittyviä haasteita.
  
Tilaisuudessa kuultiin Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä-kehityskäytävän esimerkein poikittaisliikenteen tilanteesta. Kuultavana oli niin ikään kuljetusliikenteen ja matkailun näkökulma. 
 
– Yhteysväli on ollut veitsen terällä vuosikymmeniä. Koko sen ajan, jonka itse olen toiminut kuntapäättäjänä, maakuntahallinnossa tai kansanedustajana, olemme vuodesta ja vaalikaudesta toiseen joutuneet ajamaan poikittaisyhteyksien asiaa monenlaisin karvalakkivaltuustoin, Savola muistuttaa. 
 
Savola korostaa, etteivät radat ja valtatiet voi kulkea vain etelä–pohjoissuunnassa ja että maakuntakeskusten välillä on oltava riittävät ja toimivat liikenneyhteydet. Toimiva poikittaisliikenne tukee niin koulutusta, työ- ja elinkeinoelämää kuin ympäristöystävällistä liikkumista.
 
Jokainen maakuntakeskus Suomessa on huolehtinut vuosien saatossa mahdollisimman nopeista liikenneyhteyksistä Helsinkiin. Savolan mukaan se on ymmärrettävää ja erittäin tarpeellista. On kuitenkin erittäin selvää, ettei radat ja valtatiet voi kulkea vain etelä–pohjoissuunnassa ja niin ikään on selvää, että maakuntakeskusten välillä on oltava riittävät liikenneyhteydet. 
 
Savola huomauttaa, että Haapamäen rata on joskus uhattu laittaa rullalle. Yhteinen vaikutustyö on kuitenkin tuottanut tulosta, ja nyt Haapamäen radalla rullaavat kiskobussit ja VR:n ostopalvelusopimuksen, eli niin sanotun velvoiteliikenteen, osalta liikenne on turvattu vuosikymmenen loppuun saakka. Tulevaisuudessa tavoitteena on radan sähköistäminen koko pituudeltaan ja henkilöliikenteen vuorojen muokkaaminen paremmin ihmisiä palvelevaksi.
 
– Valtatien 18 oikaisu ja kehittäminen vaativat jatkossakin pitkäjänteistä työtä. Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä yhteisvälillä on useita parannuskohteita. Suurimpana tulppana Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen välillä nykyisellään Väätäiskylän kautta kiertävä linja ei vastaa käsitystä valtatiestä vaan vaatii kauan odotetun Myllymäki–Multia-välin oikaisun, Savola toteaa.
 
Tilaisuuden eduskunnassa järjesti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien liitot.
                   

Kommentit (0)

    « Takaisin