5.10.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Järkeä susien ja valkoposkihanhien metsästykseen

Torstai-Lehti ja Lakeudenportti 5.10.2022


Hyväksyimme syyskuussa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa kansalaisaloitteen, missä esitettiin suden kannanhoidollisesta metsästyksen sallimisesta. Hyväksyimme myös mietinnön valkoposkihanhista aiheutuviin ongelmiin puuttumisesta.
 
Kansalaisaloitteet tullaan käsittelemään vielä koko eduskunnan toimesta. Olen tyytyväinen, että onnistuimme saamaan  esitykset järkipohjaisina eteenpäin valiokunnasta.
 
Suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi on tehty töitä pitkään ja työ venynyt ennen kaikkea yhden valituksia tehtailevan järjestön toimesta. Asiassa itsessään on ollut puolueiden poliittisia näkemyseroja. Työtä on vaikeuttanut myös virheelliset arviot susien määrästä. Ukrainan sodan aiheuttamat kiireelliset lakimuutokset ja päätökset ovat osaltaan viivästyttäneet asian käsittelyä eduskunnassa.
 
On tärkeää, että kannanhoidollinen metsästys on mahdollista ihmisten turvallisuuden ja omaisuuden, kuten kotieläinten suojan vuoksi. Kun kantaa voidaan hoitaa kestävästi ja luotettavasti antaa se myös hyväksyttävyyttä suden luonnossa elämiselle.
 
Nyt harjoitetusta valituskikkailusta on päästävä eroon. On huolehdittava, että lainsäädäntö asiassa on joko täysin ilmatiivis, tai toimia Viron mallin mukaisesti, missä perusteettomat valitukset todetaan nopealla oikeuskäsittelyllä perusteettomiksi ja toimeenpanokiellot kumotaan.
 
Valkoposkihanhen suojametsästyksessä edellytämme, että Suomen hallituksen tulee vaikuttaa aktiivisesti Euroopan komissioon ja EU:n jäsenvaltioihin, jotta Euroopan luonnonsuojelusopimusta sopimusta muutetaan lintudirektiivin osalta. Tällöin mahdollistetaan valkoposkihanhien metsästys. Haluamme niin ikään metsästetyt linnut hyötykäyttöön ravinnoksi maahan hautaamisen sijaan.
 
Lisäksi edellytimme, että EU:n lintudirektiivin säädettyjä poikkeusmahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti ja lintujen karkottaminen ampumalla sallitaan myös keväällä pesintärauha huomioiden.
 
Koko maassa on viimein aika tajuta, ettei Suomalaisen metsästyksen arvo. Metsästys on harrastus ja elämäntapa. Se suojelee omaisuuttamme ja antaa saalista ruokapöytiimme. Se perustuu kannanhoitoon, osaavaan perinteeseen ja kestävyyteen ja on paras tapa säilyttää ihmisen ja luonnon tasapaino.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin