8.12.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Oikeudenmukainen luonnonsuojelulaki

Lakeuden Portti 8.12.2022

 
Eduskunnassa ja julkisuudessa on keskusteltu kiivaasti luonnonsuojelulain etenemisestä sen jälkeen, kun ympäristövaliokunta sai asiasta mietintönsä valmiiksi. Olemme kuulleet syksyn aikana asiantuntijoita lakiin liittyen myös maa- ja metsätalousvaliokunnassa.
 
Lakiuudistus on tarpeellinen, tuoden luonnonsuojelun tason nykypäivän tarvitsemalle tasolle. Esitys ei kuitenkaan ollut ongelmaton omaisuuden suojan kannalta.
 
Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan alkuperäisessä esityksessä uhanalaisiksi säädettävien luontotyyppien pinta-ala voisi olla jopa yli 2 miljoonaa hehtaaria, josta valtaosa on tavallisten maanomistajien metsätalouskäytössä. 
 
Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä kävi ilmi, että lakiesitys sisälsi omaisuuden suojaa heikentäviä ja kustannuksia epäoikeudenmukaisesti kohdentavia seurauksia. Näistä olisimme halunneet jatkaa neuvotteluita siihen suuntaan, pykälät olisi saatu sopimaan kaikille hallituspuolueille. Ainoaksi vaihtoehdoksi kuitenkin jäi löytää enemmistö oppositiopuolueiden kanssa.
 
Luontoa ei pidä turmella, eikä sen tilaa heikentää. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin se, että suojelutoimilla on hyväksyntä maanomistajien keskuudesta. Nyt saatiin enemmistön kesken yhteisymmärrys, että suojelutoiminnan suorista vaikutuksista ihmisten omaisuuteen on maksettava korvausta yhteiskunnan varoista.
 
Esityksessä oli kohtia, joilla olisi ollut merkittäviä välillisiä vaikutuksia esimerkiksi metsätalouden harjoittamiseen. Esitys olisi voinut ajaa metsänomistajia tilanteeseen, jossa puu ei mene kaupaksi, mutta valtio ei ole velvollinen korvaamaan taloudellista menetystä.
 
Maan- ja metsänomistajilla täytyy olla oikeus asianmukaisiin korvauksiin ja mahdollisuus valittaa päätöksestä niin kuin kaikissa muissakin vastaavissa kysymyksissä. Kun asiaa tutkii tarkemmin, nousee mieleen välttämätön kysymys, miksi tässä juuri asiassa tämä periaate olisi kenellekään luonnonsuojelua aidosti ajavalle mikään ongelma? 
 
Ympäristövaliokunnassa saavutettiin keskustan johdolla lopulta ratkaisu, joka poikkeaa hallituksen esityksestä neljän pykälän osalta. Ihmisten omaisuudensuoja turvataan ja oikeudenmukaisuuden vaatimus toteutuu, samalla merkittävästi luonnon hyvinvointia parantaen. Huomattavaa on myös se, että näillä muutoksilla lakiin suhtaudutaan nyt myönteisemmin kuin aiemmin. 
Luonnon tilan parantaminen on yhteinen asia, ja siihen tarvitaan jokaista aina maanomistajasta asioita kauempaa katsovaan.  

 
Ihmisten omaisuudensuojan pitää kuitenkin toteutua kaikissa oloissa. 
 
Luonnonsuojelun kustannusten tulee jakaantua oikeudenmukaisesti. Sosialisointi on todettu toimimattomaksi aikaisemminkin, joten tässäkin asiassa se on syytä jättää tekemättä.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin