3.8.2023  //  Vaaliteemat, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi, Yleiset

Puhtauden äärellä

Puhtauden äärellä


Torstai-Lehti 2.8.2023

 
Kansanedustajien kesätauko kestää heinäkuun alusta syyskuun alkuun. Tällä tarkoitetaan aikaa, jolloin eduskunnassa ei järjestetä täysistuntoja. Varsinaista lomaa ajasta on heinäkuu, jolloin muutamia markkinatapahtumia lukuunottamatta saa ottaa politiikan menojen suhteen vähän rennommin.
 
Tämän heinäkuun huipentuma oli reissu pojan kanssa Lapin käsivarteen, Suomen, Ruotsin ja Norjan rajalle. Puhdas luonto ja runsaat kalavedet tekivät vaikutuksen. Järvivettä sai juoda suoraan kuksalla veneen laidan yli kauhaisten ja joka päivä oli mahdollista syödä tuoretta kalaa eri muodoissa.
 
Lapin erämaassa on eksotiikkaa. Asutusta ei ole ja harvat rakennukset ovat poromiesten taukotupia. Luonto on koskematonta, vaikkakin monelta osin karua. Kasvukausi on lyhyt. Kaikki näyttivät kukkivan nopeasti, kuten vanhassa Lapin kesä -laulussa sanotaan.
 
Lapissa Etelä-Euroopan metsäpalot tuntuivat kaukaiselta asialta. Luonnosta ja ympäristöstä kannattaa pitää huolta kaikkialla, jottei meillä tarvitse kokea mitään vastaavaa.
 
Etelä-Pohjanmaalla, maakuntamme itälaidalla on upeita vesistöjä ja ulkoilureittejä. Kunnat ovat alkaneet markkinoimaan aluetta yhä enemmän. Malliesimerkkinä Soinin edelläkävijyys luontopitäjänä ja kiertotalouden edistäjänä.
 
Luonnosta ja ympäristöstä huolenpitäminen ei ole ristiriidassa alueemme elinkeinotoiminnan kanssa. Maa- ja metsätalous on meidän alueemme elinehto. Tällä hetkellä on valitettavan paljon väärää tietoa siitä, kuinka me maista ja metsistämme huolehdimme.
 
Euroopan unionissa käsittelyssä oleva ennallistamisasetus luo uhkakuvia suomalaisen alkutuotannon päälle. Ympäristön suojeleminen ei ole kategorisia vuosilukuja vaan metsien käytössä on ymmärrettävä mitä on jo vuosikymmenten saatossa tehty. Esimerkiksi puun määrä Suomen metsissä on tuplaantunut viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana.
 
Luonnonvaroja on lupa hyödyntää. Edelleenkin vanha sanonta pitää kutinsa; talo on jätettävä seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin on itse sen saanut. Se kertoo olennaisen paitsi elinkeinotoiminnan kannattavuudesta, myös luonnosta huolehtimisesta.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin