15.3.2024  //  Vaaliteemat, Yleiset, Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Savola Kuopiossa ja Joensuussa: Neljän kohdan ohjelma rajaturvallisuuden parantamiseksi

Tiedote 15.3.2024

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola Kuopiossa ja Joensuussa: Neljän kohdan ohjelma rajaturvallisuuden parantamiseksi

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) vaatii pikaisia toimia rajalainsäädännön tuomiseksi eduskunnan päätettäväksi. Venäjä käynnisti viime vuonna hybriditoiminnan, jonka myötä se käyttää turvapaikanhakijoita välineenä ilkeämieliseen toimintaan Suomea vastaan.

• Turvapaikanhakuoikeus on sovittu aikanaan kansainvälisillä sopimuksilla, hyvässä tarkoituksessa ja ajassa, jolloin sitä ei uskottu käytettävän väärin. On kaikkien osapuolten etu toimia asiassa päättäväisesti ja antaa viesti tänne lähtöään suunnittelevien lähtömaahan, että Suomen itäraja on suljettu ja maahantulo itärajalla tullaan estämään.
 
• Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia toimia. Annan täyden tuen sille, että rajanylityspaikat suljettiin nopeilla päätöksillä. Lumet kuitenkin sulavat ja Venäjän puolella rajanylitystä odottaa oletetusti laaja joukko rajanylitykseen pyrkiviä henkilöitä. Sen vuoksi hallitukselta tarvitaan pikainen esitys eduskuntaan ja eduskunnalta laaja yhtenäisyys lainsäädännön hyväksymiseksi.
  
• Tilanne on ollut tiedossa jo kohta puoli vuotta, mutta ensimmäistäkään hallituksen esitystä ei ole annettu eduskunnalle.

Savola esittää hallitukselle toteutettavaksi neljän pääkohdan ohjelmaa:

1. Oma lainsäädäntömme on laitettava kuntoon viipymättä
 
• Suomalaiset turvallisuusviranomaiset tekevät vain sellaista, mitä oma lainsäädäntömme sekä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset sallivat. Suomalaiset rajaviranomaiset eivät harjoita laitonta toimintaa vaan kaikelle on löydyttävä eduskunnan hyväksymä laillisuuspohja.
 
• Hallituksen on tuotava lakiesitykset eduskuntaan välineellistetyn maahantulon estämiseksi. Siihen kuuluvat lait niin sanotusta ”push back” toiminnasta eli välineellistettyjen maahantulijoiden pääsyn estämisestä Suomeen, rajan läheisyydessä tapahtuvasta nopeutetusta turvapaikanhakijoiden käsittelyprosessista ja palautuksista sekä Rajavartiolaitoksen vahvistamisesta reserviläisillä.
  
2. Turvallisuusviranomaistemme suorituskyvystä on huolehdittava
 
• Itärajan valvonta on nyt pelkästään suomalaisten rajanviranomaisten suorituskyvyn varassa. Venäjä on purkanut yksipuolisesti Suomen ja Venäjän välisen rajasopimuksen. Emme voi nojautua enää Venäjän suorituskyvyn varaan, pikemminkin päinvastoin. On otettava huomioon myös Venäjän viranomaisten kyky ja halu pitää tilanne hallinnassa, jos hakijajoukko lähtee massamaisesti liikkeelle. 
 
• Rajavartiolaitoksen valvontatehtävät ja uhkien torjuntaovat lisääntyneet joka ilmansuunnassa: itärajalla, Itämerellä sekä Ruotsin rajalla ruotsalaisten jengien käydessä huumekauppaa Suomen suuntaan.
 
• Viime syksyn budjettikuulemisten kävi selväksi, että vuosille 2025–2027 Rajavartiolaitoksen rahoitus käy liian tiukaksi. Rajavartiolaitoksen resursseista on huolehdittava täysimääräisesti.

• Itärajan aitaa ja fyysisiä esteitä on lisättävä. Koska Suomella on EU:n ja Naton pisin, yli 1340 kilometrin ulkoraja on hallituksen etulinjan rajavaltiona neuvoteltava sille rahoitusta Euroopan unionista.
 
3. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisissä neuvottelupöydissä

• Maantieteellisestä sijainnistamme ja maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen Suomen asema on muuttunut. Olemme koko läntisen maailman etuvartio eikä meitä saa jättää yksin.

• Kukaan muu ei huolehdi neuvottelupöydissä Suomen asioista, jollemme tee sitä itse. Siksi meillä on kaikki syy nostaa YK:ssa, EU:ssa ja Natossa itärajan tilanne esille ja myös vaatia itärajaa vahvistaville turvallisuustoimille muitakin maksajia. Tämä koskee esimerkiksi raja-aidan rakentamista ja teknistä valvontakalustoa.

• Meidän tulee myös tuoda esiin välttämättömyys päivittää kansainvälisiä sopimuksia vastaamaan paremmin uudenlaisiin hybridiuhkiin. 
 
4. Koko Suomen elinvoimasta on huolehdittava

• Uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa on päivänselvää, että mitään aluetta Suomessa ei saa jättää oman onnensa nojaan. Turvallisuutemme edellyttää asuttua ja elinvoimaista Itä-Suomea, joka on kärsinyt raskaimmin turvallisuustilanteen muuttumisesta ja Venäjä-pakotteista. 

• Tarvitsemme toimivia liikenneyhteyksiä sekä kunnossa olevaa tiestöä ja parempia poikittaisyhteyksiä länteen, jotta tavara liikkuisi. Huoltovarmuuttamme on vahvistettava, jottemme kriisitilanteissa ole muiden maiden armoilla. Tämä koskee muun muassa energiahuoltoa ja maatalouden kannattavuuden vahvistamista.  
 
Savola puhui asiasta perjantaina 15. maaliskuuta Kuopiossa ja Joensuussa järjestetyissä turvallisuuspoliittisissa tapahtumissa.
 

Kommentit (0)

    « Takaisin