1.11.2019  //  Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Etelä – Pohjanmaa ja Pohjanmaa energiaomavaraiseksi

Julkaistu myös IL-blogissa 1.11.2019

 

Ihmiskunnan energiankulutus kasvaa jatkuvasti. IEA:n raportin mukaisesti se kasvoi viime vuonna noin 2.3 prosenttia. Yli kahden prosentin vuosia on ollut jatkumossa jo pitkään. Suurin kulutuksen kasvattaja on Kiina 3.5 prosentin kasvullaan.
 
Suuri osa kasvusta tapahtuu fossiilisten polttoaineiden voimalla. Siinä missä Suomi ottaa jatkuvia askeleita kohti puhtaampia energiaratkaisuja, ennustetaan fossiilisten polttoaineiden käytön vain lisääntyvän globaalisti aina 2040 luvulle asti. 
 
Suomen osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on noin seitsemäntoista kymmenestuhannesosaa, eli 0,17 prosenttia. Voidaksemme todella vaikuttaa maailmanlaajuiseen ongelmaan Suomen on tehtävä työtä maailmanlaajuisella kentällä. Se tapahtuu kehittäen, kokeillen, markkinoiden ja vieden puhtaampia energiaratkaisuja maailmalle. Energiantuotanto on oltava samalla kannattavaa. Puhdas energia ei voi olla ainoastaan rikkaiden hifistelyä, sillä silloin se ei voi koskaan korvata halpoja ja helppoja polttoaineita, eikä ratkaista globaalia päästöongelmaa. 
 
Olen miettinyt, kuinka me voisimme rakentaa sellaista suurempaa hyvää yhteiskunnan ja maailman eteen energiasektorilla, joka varmistaa oman energiahuoltovarmuutemme. Suomen sisällä nahistelemme jatkuvasti päästökymmenyksien laskemisesta ja kuvitellen sen ratkaisevan suuret maailmanlaajuiset ongelmat. Tarvitsemme ratkaisuja jotka toimivat myös niissä maissa, jotka aiheuttavat maailman suurimmat päästöt. Nämä ratkaisut voisivat samalla olla pohjalainen vientituote.
 

Omavaraiskokeilu käyntiin

 
Pohdin voisiko Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat yhdessä muodostaa energiaomavaraisuuden kokeilusektorin. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali energiaomavaraisuus vuonna 2030. 
 
Moni osatekijä maakunnissa on jo valmiina. Rakenteena kysymys on yhdestä ja samasta talousalueesta. Pohjanmaan rannikolla on enemmän jalostuskapasiteettia, osaamista ja yksityistä pääomaa. Etelä-Pohjanmaalta löytyy enemmän resursseja ja tuotannon sivutuotteina syntyviä raaka-aineita.
 
Vaasan seudun vahva energiaklusteri luo mahdollisuuksia niin akkuteknologian kehittämiseen kuin sähkön uusiutuvien tuotantotapojen jatkuvaan kehittämiseen. Tuulivoima on jo ohittanut pysyvästi kivihiilen sähköntuotannossa. Jokainen löytö ja tekninen edistyminen sähköteknologiassa on askel kohti parempia ja käyttäjäystävällisempiä ratkaisuja esimerkiksi sähköautojen rakentamiseen.
 
Toistaiseksi merkittävimmät paikallisen energiatuotannon teolliset investoinnit on tehty Seinäjoen seudulla. Atrian yhteyteen on valmistunut Suomen suurin aurinkosähkövoimala. Seuraavaksi Nurmon Bioenergia Oy käynnistää sinne Suomen suurimman biokaasulaitoksen valmistamisen.
 

Hiili talteen ja uusiokäyttöön

 
Puuhakkeen käyttö tulee lisääntymään kotimaisessa energiantuotannossa. Turvealan omat näkymät tukevat turpeen energiakäytön puolittumista lähivuosikymmenten aikana. Metsähakkeen seospolttoaineena se on kuitenkin edelleen tehokas ratkaisu. Jos vaihtoehtoina on hiili tai raskas polttoöljy, niin turve on aina parempi vaihtoehto. Hiilen talteenottotekniikka kehittyy jatkuvasti. Alueen kaukolämpölaitosten investoinnit savukaasupesureihin ja talteen otetun hiilen uusiokäyttöön on järkevää. Se on vahva valtti vientiin, jolla voidaan ratkaista iso osa päästöistä.
 
Tulevaisuuden turvekeskustelussa olisikin hyvä keskittyä turvaamaan alan työpaikat löytämällä vähenevälle energiakäytölle korvaavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi kasvuturpeella ja biohiilellä on vahvat markkinat. Turpeesta on jalostettavissa niin ikään luonnontuotteita ja jopa lääkkeitä. 
 
Kaikkien halu on turvata luonnontilaisten aapasoiden asema ja keskittää tuotanto sellaisilla ojitetuille rämeille, jotka ovat menettäneet luonnontilaisuutensa, mutta eivät ole saavuttaneet kunnollista puuntuottokykyä. Näin syntyy kompromissi, jolla paranee niin soidensuojelu, kuin työpaikkojen turvaaminen yrittäjien näkökulmasta.
 

Biokaasun jalostuksen ja jakelun edelläkävijäksi

 
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuun alussa työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa. Ryhmässä haetaan keinot, joilla biokaasun tuotantoa ja jakelua voidaan kestävästi edistää koko maassa. Pohjalaismaakunnista tulee tehdä biokaasun tuotannon ja käytön edelläkävijä.
 
Biokaasutuotannossa maatalouden biomassoilla on erityinen rooli. Se on nostettu vahvaksi lähtökohdaksi hallituksen valmistelevassa työssä. Tavoitteiden saavuttamiseksi, käyttöön otettaneen ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki. Biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä esimerkiksi lupabyrokratian ja energian ulosmyynnin osalta. Biokaasun jakeluverkon kuntoon saattaminen sekä edullisempi autoverotus ovat ehdoton edellytys liikennekäytön lisäämiselle. Alueeltamme löytyy maatalouden ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon vahvaa teollista osaamista, jota edustaa muun muassa kauhavalainen Pellon Group.
 

Koskenkorvasta teollisen bioetanolituotannon pääkaupunki

 
Teollisen mittakaavan bioetanolin tuotantomahdollisuudet Ilmajoen Koskenkorvalla on huomioitava. Asia on ollut selvityksessä ja karsiutunut aikaisemmin kotimaisen biopolttoaineen ollessa pienempikatteista kuin ulkomaisista raaka-aineista tuotettu.
 
Spekulaatiot bioetanolin tuottamisen kannattavuudesta Koskenkorvalla on noussut ajoittain esiin. Tuotantoa vastustaviin näkökulmiin kannattaa suhtautua kriittisesti. Suurissa kysymyksissä on aina myös kyse poliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä. Esimerkkinä voidaan mainita Kristiinankaupunkiin taannoin suunniteltu rikinpoistolaitos, joka olisi toteutuessaan pystynyt käyttämään kaiken kotimaisen bioetanolin, mitä Koskenkorvalla olisi pystytty tuottamaan. Samalla se olisi turvannut teollisen liikenteen Suupohjan radalla. 
 
Onko bioetanolissa olemassa eettinen ongelma? Itse näen, että ruuantuotanto on aina ykkönen, mutta mikäli viljasta pystytään valmistamaan luontoystävällistä polttoainetta, on se energiajärjestelmällemme suuri etu. Myös eettisesti ajatellen lämpö ja energia menevät inhimillisissä perustarpeissa alkoholin edelle.
 

Fossiilinen tuontienergia korvaantuu kotimaisella uusiutuvalla

 
Öljypohjaisille fossiilisille polttoaineille kehitetään jatkuvasti yhä tehokkaampia korvikkeita. Uusiutuvan dieselin sekoitevelvoite on parantanut tuotekehitystä. Seuraavan sukupolven biopolttoaineet, kuten puupohjainen diesel on kulman takana. Tässä tuotekehityksessä maakuntien on oltava vahvasti matkassa.
 

Soinin malli käyttöön koko alueelle

 
Kiertotaloudesta voimme luoda maakuntiimme uusia työpaikkoja. Soinin kunta on ottanut ihailtavasti aloitteen omiin käsiinsä MuoviSampo toiminnan kautta. Kunnassa aloitettiin muovin kierrätys maksamalla pullonpanttihenkinen korvaus jokaisesta merkitystä pakkauksesta ja muovikilosta mitä kierrätykseen tuodaan. Muovi palaa kiertoon tehokkaammin ja maksettava korvaus on innostanut ihmiset keräämään muovit talteen ja innostumaan kierrättämisestä. 
 
MuoviSammosta ollaan nyt tekemässä koko maakunnan laajuista kokeiluhaketta ensivuosikymmenen alkuun. Toimintaa aiotaan integroida osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun toimintaa. Hanketta koordinoi SeAMK ruoka- yksikkö ja sitä tehdään yhteistyössä asiantuntijoiden, kuntien, kaupunkien ja jäteorganisaatioiden kanssa. 
 
Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu myös ravinnekierron toimenpidekokonaisuus. Sen tarkoitus on edistää kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden kehittämistä, jonka avulla voidaan tehostaa ravinteiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja materiaalitehokkuutta sekä siten suoraan vähentää ilmasto- ja vesistöpäästöjä.
 

Energiaomavaraisuuskokeilu käyntiin


Esitän, että lähdemme rohkeasti rakentamaan energiaomavaraista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetta. Kokoamalla alueen yritykset, korkeakoulut, kunnat ja päättäjät yhteen voisi hanke käynnistyä valtion siemenrahalla jo ensi vuonna. 
 
Nimi hankkeelle voisi olla EPPE. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan energiaomavaraisuuskokeilu. 
 

Kommentit (8)

 • dbxojI http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 21.17
  dbxojI http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
 • 86cspt http://pills2sale.com/ viagra cialis buy 1.11.2020 klo 21.58
  86cspt http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
 • di7UVb http://xnxx.in.net/ xnxx videos 12.12.2020 klo 22.45
  di7UVb http://xnxx.in.net/ xnxx videos
 • LvhzQT http://xnxx.in.net/ xnxx videos 13.12.2020 klo 00.53
  LvhzQT http://xnxx.in.net/ xnxx videos
 • xqZYUO https://writemyessayforme.web.fc2.com/ 13.12.2020 klo 06.25
  xqZYUO https://writemyessayforme.web.fc2.com/
 • qvIbP1 https://writemyessayforme.web.fc2.com/ 13.12.2020 klo 07.21
  qvIbP1 https://writemyessayforme.web.fc2.com/
 • dr93pF http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll 9.1.2021 klo 16.26
  dr93pF http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
 • ucGdy1 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll 9.1.2021 klo 18.41
  ucGdy1 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

« Takaisin